Gemeente Buren start met verkoop van restgroen in Lienden

27 november 2019

Op verschillende plaatsen in de gemeente hebben inwoners en bedrijven gemeentegrond in gebruik. Dit zijn veelal kleine stukjes grond die geen duidelijke openbare functie meer hebben. Dit noemen wij restgroen. Restgroen komt in veel gevallen voor verkoop in aanmerking. In sommige gevallen is alleen verhuur mogelijk of wil de gemeente de oorspronkelijke functie van de grond herstellen.

Gebruikers van gemeentegrond ontvangen binnenkort een aanbod om de grond van de gemeente te kopen. Voor restgroen wordt een vaste grondprijs gehanteerd, namelijk € 80,- per m². Bij verhuur is de jaarlijkse huur € 1,60 per m². Als bestaande gebruikers geen interesse hebben, dan wordt het gebruik beëindigd.

We starten met de verkoop van restgroen in Lienden. Later wordt bepaald welke kern na Lienden aan de beurt is. Aanvragen uit andere kernen wel gedaan worden. Meer informatie vindt u op deze pagina. Hier is ook het aanvraagformulier te vinden.