De raad vergadert dinsdag 3 december 2019

27 november 2019

Dinsdag 3 december houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbespreking is beeldvorming en meningsvorming. Er komen twee onderwerpen aan de orde:

  • Begrotingswijziging 2019: Veilig Thuis
    Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In onze regio werken vijftien gemeenten samen in Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen daar terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis blijkt een tekort te hebben en vraagt aan de deelnemende gemeenten om de begroting aan te passen. Het bedrag dat ze vragen valt binnen onze gemeentelijke begroting voor Veilig Thuis.
  • Notitie uitgangspunten RES Elke regio in Nederland is verplicht om werk te maken van de energietransitie. De gemeente Buren werkt samen met zeven andere gemeenten en andere partners aan een Regionale Energie Strategie (RES) voor duurzame energievoorziening in de regio. Het gaat vooral over gebieden waar zonnevelden en windparken ontwikkeld kunnen worden. De uitgangspunten van de strategie voor onze regio staan beschreven in een notitie, die aan de raad wordt voorgelegd.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Welkom

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis (De Wetering 1 in Maurik). U bent van harte welkom. De voorbesprekingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeente. U vindt de live-uitzending en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Volg de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan het gesprek en op de hoogte te blijven van de activiteiten van de gemeenteraad. U bent van harte welkom bij de vergaderingen en kunt de raad ook volgen via Facebook en Twitter.