Maatregelen als gevolg van PAS-uitspraak (Programma aanpak stikstof)

28 november 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak heeft vergaande gevolgen voor bijvoorbeeld (nieuw)bouwplannen, plannen voor bedrijventerreinen en nagenoeg alle aanvragen voor een omgevingsvergunning. Via dit bericht informeren we u over wat dit voor onze gemeente betekent.

Stikstofdepositie – vergunningverlening en bestemmingsplannen

Door de uitspraak van de Raad van State was er geen zogenaamd toetsingskader meer voor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Hierdoor lagen vergunningverlening en bestemmingsplannen zo goed als stil.

Ontwikkelingen kunnen doorgaan als kan worden aangetoond dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 0,00 mol/ha/jaar is. Dit wordt berekend aan de hand van de zogenaamde ‘Aerius calculator’. De komende tijd zal moeten blijken hoeveel ruimte er nu daadwerkelijk komt, en wat die 0,00 in de praktijk betekent. Mogelijk biedt dit oplossingen voor kleinere projecten, zoals een enkele woning of voor projecten op een grotere afstand van Natura 2000-gebieden.

De werkwijze die de Omgevingsdienst Rivierenland namens onder andere onze gemeente hanteert, is in lijn met de werkwijze van de Rijksoverheid. Dit houdt in dat bij alle vergunningaanvragen, waarbij stikstofdepositie mogelijk aan de orde is, gevraagd wordt om een Aerius-berekening. Voor projecten die een stikstofdepositie veroorzaken die hoger dan 0,00 is, wordt de vergunning niet direct geweigerd of opgeschort, maar wordt er in eerste instantie met de aanvrager meegedacht over wat er gedaan kan worden om stikstofdepositie te verlagen (bijvoorbeeld ander materieel, planning, logistiek).

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rondom stikstofdepositie? Bezoek dan deze website: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000