De raad vergadert op 17 december

10 december 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten kort toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom!

Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In onze regio werken vijftien gemeenten samen in Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen daar terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis blijkt een tekort te hebben en vraagt aan de deelnemende gemeenten om de begroting aan te passen. Het bedrag dat ze vragen valt binnen onze gemeentelijke begroting voor Veilig Thuis.

Notitie uitgangspunten RES

Elke regio in Nederland is verplicht om werk te maken van de energietransitie. De gemeente Buren werkt samen met zeven andere gemeenten en andere partners aan een
Regionale Energie Strategie (RES) voor duurzame energievoorziening in de regio. Het gaat vooral over gebieden waar zonnevelden en windparken ontwikkeld kunnen worden. De uitgangspunten van de strategie voor onze regio staan beschreven in een notitie, die aan de raad wordt voorgelegd.

Agenda en voorstellen

Op de website bij het onderdeel Gemeenteraad vindt u de volledige agenda en de voorstellen.

Online live raadsvergaderingen volgen

De openbare raadsvergaderingen worden live uitgezonden via internet. U kunt vanuit huis of een andere locatie de vergaderingen live online bekijken en beluisteren.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.