De raad vergadert op 14 januari 2020

7 januari 2020

Dinsdag 14 januari om 19.00 uur houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbespreking is beeldvorming en meningsvorming. De onderwerpen voor de komende raadsvergadering worden voorbesproken. Dit zijn de agendapunten:

• Bestemmingsplan Buitengebied, Uiterdijk 76, Zoelen
Uiterdijk 76 in Zoelen is een voormalige stoomboterfabriek. Om dit unieke monument te kunnen behouden wil de initiatiefnemer twee woningen toevoegen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

• Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Beusichem, Hooghendijck
In Beusichem wordt gebouwd aan plan Hooghendijck. De bouw van woningen in het westelijk plandeel is in strijd met het bestemmingsplan. Met een verklaring van geen bedenkingen geeft de gemeenteraad aan dat van het bestemmingsplan mag worden afgeweken.

• Zienswijze Kaderbrief 2021 GGD Gelderland-Zuid
In de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) Gelderland-Zuid werken veertien gemeenten samen aan het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden. De GGD heeft de gemeenteraden van deze gemeenten een Kaderbrief gestuurd. Hierin staan de plannen voor de toekomst en de financiële gevolgen daarvan. De gemeenteraad kan hier op reageren door een zienswijze in te dienen.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Welkom!

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom. De voorbesprekingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeente. U vindt de live-uitzending en alle vergaderstukken op de gemeente onder gemeenteraad.

Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.