Vacature: Ervaren medewerker Jeugdzorg (32-36 uur p/w)

9 januari 2020

Werken bij de gemeente Buren

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 9 teams: Beleid, Regie & Projecten, Beheer, Stib, Werk & Inkomen, Advies, Frontoffice, Backoffice en Staf.

De collega’s van het gebiedsteam Sterk in de Buurt (Stib) geven uitvoering aan de Wmo en de Jeugdwet samen met maatschappelijke werkers en MEE consulenten. Het team biedt/ontwikkelt toegankelijke, integrale en betaalbare zorg en ondersteuning afgestemd op de vraag van inwoners.

Wat zijn je taken?

 • Je geeft informatie en advies over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voor jeugdigen en hun ouders. Je brengt de vraag en/of het probleem samen met betrokkenen zorgvuldig in beeld
 • Je onderzoekt samen met betrokkenen de mogelijke ondersteuning door het eigen sociale netwerk en schakelt indien noodzakelijk specialistische hulp in
 • Je zorgt voor een goede afstemming als er meerdere professionals bij betrokken zijn (één gezin; één plan; één regisseur)
 • Je taxeert veiligheidsrisico’s en intervenieert waar nodig, in afstemming met b.v. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming
 • Je neemt actief deel aan casusbespreking, netwerkoverleggen en intervisie
 • Je kunt regie voeren op meervoudige complexe casuïstiek

Wat is je profiel?

 • Je bent een zorgzame en een stevige professional
 • Je kunt positioneren, de confrontatie aangaan en de regie overnemen
 • Je kunt omgaan met het spanningsveld tussen partijen met verschillende belangen
 • Je combineert je vakmanschap met een onderzoekende geest
 • Je toont eigenaarschap voor een goede afhandeling van de klantvraag
 • Je neemt initiatief, je zorgt voor tijdige en adequate acties, ook als de vraag afwijkt van wat je gewend bent
 • Je vindt het stimulerend om “buiten” in de samenleving actief te zijn
 • Je bent zichtbaar en toegankelijk voor inwoners en legt contact met hen
 • Je bent betrokken en je hebt een brede blik op verbinden en vernieuwen
 • Je kunt mondeling en schriftelijk goed onderbouwen waarom je iets doet. In je rapportages kom je met weinig woorden tot de kern
 • Je vindt het belangrijk om te reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor feedback

Wat breng je mee?

 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding op academisch of hbo(+) niveau
 • Je hebt actuele kennis van de Jeugdwet, PGB, ZIN, drang en dwang
 • Je hebt een SKJ registratie
 • Je hebt een ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, bij voorkeur in de jeugdbescherming
 • Je hebt kennis van veel voorkomende zorg- en ondersteuningsvragen, risico’s en problemen
 • Je hebt kennis van methodieken en ethiek van eigen beroep
 • Je hebt kennis van actuele (politieke) ontwikkelingen in het sociaal domein

Ons aanbod

Een baan in een leuk team in een ontwikkelende organisatie met korte lijnen. En daarbij bieden we je:

 • Een 36-urige werkweek met flexibele werktijden
 • Een bruto maandsalaris van max. €3.968,- per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9), afhankelijk van opleiding en ervaring
 • ABP-pensioen
 • Individueel keuzebudget. Je kunt zelf kiezen hoe je dit budget uitgeeft. Maandelijks extra inkomen? Het in één keer uit laten betalen? Extra verlofuren kopen? Jij bepaalt het
 • (Persoonlijke) Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
 • Laptop van de zaak
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Bij een positieve beoordeling aan het einde van dit jaar kan deze tijdelijke overeenkomst omgezet worden naar een vast dienstverband.

Geïnteresseerd?

Mail je motivatiebrief en CV naar gemeente@buren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie Medewerker Jeugdzorg t.a.v. team Stib”.

Je wordt later geïnformeerd over de datum van de sollicitatiegesprekken.

Meer informatie

Neem dan contact op met Jan Derksen, teammanager Stib. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 140344.

De gemeente Buren hecht veel waarde aan integriteit. Van de kandidaat die in dienst treedt vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Download deze vacature als PDF-bestand.