Sport- en beweegcafé op 29 januari 2020

14 januari 2020

Op naar een lokaal sportakkoord in Buren!

Burgemeester Jan de Boer: “Sporten en bewegen is fijn. Je wordt er fysiek moe van, maar het levert je zoveel energie op, ook mentaal. Je leert mensen kennen en je zit beter in je vel.”

De kracht van sport en bewegen kan veel betekenen voor onze gemeente. Sport verenigt en levert voordelen op voor verschillende (beleids)terreinen, zoals vitale inwoners, sociale betrokkenheid en een beweegvriendelijke openbare ruimte. Steeds meer mensen zien en erkennen de waarde van sport en bewegen.

Samen met sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke partners en andere organisaties gaan we aan de slag met het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord. In dit lokale akkoord komen afspraken die we samen maken en waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Een brede samenwerking met meerdere partijen is essentieel voor een optimaal resultaat en voor een gezond sport- en beweegklimaat in onze gemeente.

Wij organiseren op woensdagavond 29 januari in Eck en Wiel (De Heerlijkheid) een sport- en beweegcafé. Hiervoor zijn bovengenoemde partijen uitgenodigd evenals sleutelfiguren uit de kernen.

Welke doelgroepen, activiteiten en accommodaties zijn van belang? Welke vormen van samenwerking kunnen we opzetten? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Op de bijeenkomst bepalen we wat belangrijk is voor sport en bewegen in de toekomst.

Onderwerpen die deze avonden aan de orde komen, zijn:

  1. Inclusief bewegen – Iedereen doet mee!
  2. Duurzame sport- en beweegomgeving – Klaar voor de toekomst
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders – Volop keuze voor iedereen
  4. Van jongs af aan vaardig in bewegen – Jong geleerd is oud gedaan

De input van de bijeenkomsten gebruiken we voor het opstellen van ons lokaal sport- en beweegakkoord. Dat akkoord willen wij in april 2020 af hebben en met zoveel mogelijk partners ondertekenen.

Wilt u een sport- en beweegcafé bijwonen? Meldt u aan bij Christian de Jongh, beleidsmedewerker gezondheid en sport, via cjongh@buren.nl.