De raad vergadert, 28 januari 2020

21 januari 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 januari vanaf 19.30 uur. De vergadering begint met informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

  • Bestemmingsplan Buitengebied, Uiterdijk 76, Zoelen
    Uiterdijk 76 in Zoelen is een voormalige stoomboterfabriek. Om dit unieke monument te kunnen behouden wil de initiatiefnemer twee woningen toevoegen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Beusichem, Hooghendijck
    In Beusichem wordt gebouwd aan plan Hooghendijck. De bouw van woningen in het westelijk plandeel is in strijd met het bestemmingsplan. Met een verklaring van geen bedenkingen geeft de gemeenteraad aan dat van het bestemmingsplan mag worden afgeweken.
  • Zienswijze Kaderbrief 2021 GGD Gelderland-Zuid
    In de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) Gelderland-Zuid werken veertien gemeenten samen aan het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden. De GGD heeft de gemeenteraden van deze gemeenten een Kaderbrief gestuurd. Hierin staan de plannen voor de toekomst en de financiële gevolgen daarvan. De gemeenteraad kan hier op reageren door een zienswijze in te dienen.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en de voorstellen vindt u op onder gemeenteraad op www.buren.nl > de gemeente.

Online live raadsvergaderingen volgen

De openbare raadsvergaderingen worden live uitgezonden via internet. U kunt dan vanuit huis of een andere locatie de vergaderingen live online bekijken en beluisteren.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.