Gemeentelijke belastingtarieven 2020

13 februari 2020

Een robuuste en zelfstandige gemeente blijven, dat is wat de huidige coalitiepartijen CDA, PCG en Gemeentebelangen voor ogen hebben. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een meerjarig sluitende begroting. Een begroting waarin inkomsten en uitgaven in balans zijn. In de raadsvergadering van december 2019 zijn de volgende belastingtarieven vastgesteld. Volgens de afspraken in het coalitieakkoord 2020-2022 stelde de gemeenteraad dinsdag 28 januari de tarieven vast voor de OZB (onroerende zaakbelastingen).

Hieronder vindt u de belangrijkste tarieven op een rijtje.

Heeft u hier vragen over? Neemt u dan even contact met ons op.

 

2020 Was in 2019
OZB (Onroerende-zaakbelastingen) OZB eigendom 0,1401%
OZB eigendom niet-woning 0,2691%
OZB gebruik niet-woning 0,2041%RekenvoorbeeldWOZ-waarde woning € 300.000,00
Aanslag OZB eigendom woning
€ 300.000,00 x 0,1401% = € 420,30
OZB eigendom woning 0,1280%
OZB eigendom niet-woning 0,2333%
OZB gebruik niet-woning 0,1755%
Hondenbelasting €     64,65 per hond
€  353,95 per kennel
€     64,65 per hond
€  353,95 per kennel
Toeristenbelasting € 1,25 p.p. per overnachting € 1,24 p.p per overnachting
Rioolheffing € 230,00 woningen
€ 460,00 niet-woning
€ 225,00 woning
€ 450,00 niet-woning
Grafrechten € 130,30 per graf
€   65,15 per urn
€ 128,51 per graf
€   64,26 per urn
Precario € 5,00 per m1 € 5,00 per m1