De raad vergadert op 18 februari 2020

11 februari 2020

Dinsdag 18 februari houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbespreking is beeldvorming en meningsvorming. De onderwerpen voor de komende raadsvergadering worden voorbesproken. Tijdens de voorbespreking komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2020-2024
    Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een bedrag van € 145.000,- beschikbaar te stellen voor de (co)financiering van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2020-2024. Dit uitvoeringsprogramma draagt bij aan een (be)leefbaar landschap met een sterkere biodiversiteit en een sterke betrokkenheid van inwoners en agrariërs. Ook kan de gemeente subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland uit de regeling Landschap en Biodiversiteit.
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zijveling 5 te Ommeren
    De gemeenteraad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de uitbreiding van het KI-station aan de Zijveling 5 te Ommeren. Er bestaan geen ruimtelijke en/of milieu-hygiënische belemmeringen tegen het voornemen. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, legt het college de ontwerpverklaring samen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.

Het komt ook voor dat onderwerpen niet worden voorbesproken maar rechtstreeks naar de gemeenteraad gaan. Dat is het geval met de Verordening Jeugdhulp, de Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid en het Plan van Aanpak proces regionaal economisch ambitiedocument 2020-2024. Deze punten komen aan de orde in de raadsvergadering van 3 maart.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Welkom

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom. De voorbesprekingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeente. U vindt de live-uitzending en alle vergaderstukken op deze pagina onder gemeenteraad.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.