Spring naar content

Renovatie en nieuwbouw van rioolgemalen

2 maart 2020, 13:38

Waarom vindt er renovatie en nieuwbouw plaats aan de rioolgemalen?

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater in het Rivierengebied. Om deze taak te verrichten, maakt het Waterschap gebruik van afvalwaterzuiveringen (rwzi’s), gemalen en persleidingen. Het Waterschap treft voorbereidingen om vanaf 2021 een aantal kleinere rwzi’s te sluiten. Op deze manier kan zij het afvalwater efficiënter verwerken in de regio Noord van het rivierengebied. Dit zijn de rwzi’s in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg.

In 2019 startte de aanleg van een nieuw persleidingentracé om het afvalwater uit deze regio’s te vervoeren naar de rwzi’s in Tiel en Dodewaard. Omdat hiervoor extra capaciteit benodigd is, worden deze rwzi’s uitgebreid. Aannemer Van Hattum en Blankevoort gaat ook de rioolwaterzuivering in Dodewaard uitbreiden. Om in dit gebied het afvalwater naar de nieuwe zuivering te transporteren worden door Waterschap Rivierenland drie rioolgemalen gebouwd in Eck en Wiel, Lienden en Ochten. Door de centralisatie van afvalwaterzuivering kan het Waterschap efficiënter en duurzamer zuiveren.

Vervangen rioolgemaal Lienden

Op 11 februari begonnen Van Hattum en Blankevoort met de voorbereidende werkzaamheden bij het rioolgemaal in Lienden. Er is een tijdelijke pompinstallatie geplaatst om de functie van het rioolgemaal over te nemen. Het bestaande rioolgemaal wordt gesloopt en een nieuwe wordt gebouwd. Deze werkzaamheden zijn ongeveer midden 2020 klaar.

Vervangen rioolgemaal Eck en Wiel

Van Hattum en Blankevoort starten begin maart met de uitvoering van de werkzaamheden voor het vervangen van het rioolgemaal in Eck en Wiel. Van 9 maart tot 10 juli 2020 is een deel van de Kniphoek in Eck en Wiel afgesloten voor verkeer. Voor omwonenden is het wel mogelijk bij hun woning of bedrijf te komen. Ook deze werkzaamheden duren tot midden 2020.