Hulp voor ondernemers i.v.m. het coronavirus (Tozo)

29 maart 2020

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8.30-17.00 uur.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Wellicht heeft u erover gehoord of gelezen in de media: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u deze regeling bij ons aanvragen. Voor overige regelingen verwijzen wij u graag naar het KVK-coronaloket.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.500 euro netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.

Wat zijn de voorwaarden?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Hoe doe ik een aanvraag?

Ondersteuning kunt u aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u deze regeling bij ons aanvragen. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

Wie nog enige ontvangsten heeft, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen.

Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor de Tozo en uw aanvraag indienen. Uw melding komt automatisch bij ons binnen.

Let op! Heeft u de geldnoodscan in SOLO doorlopen? En krijgt u een melding dat u niet voor deze regeling in aanmerking komt? Dat kan komen doordat ons systeem nog niet helemaal is aangepast aan deze nieuwe regeling. U kunt dan toch een aanvraag doen en de aanmelding komt bij onze medewerkers terecht. Zij beoordelen deze om te zien of u toch in aanmerking komt. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ons systeem zo snel mogelijk aan te passen.

Meer weten over zzp en corona? Neem dan hier een kijkje.