Meer zon- en windenergie in Rivierenland

1 april 2020

De Regio Rivierenland gaat de komende tijd hard aan de slag om meer duurzame energie op te wekken. We staan als regio voor een grote gezamenlijke opgave. Er is een plan gemaakt waarin staat dat er in de komende jaren in ieder geval 42 windmolens en 172 hectare zonneveld worden gerealiseerd. Van die 42 windmolens staan er eind van dit jaar al 25. In de jaren er na komen er nog eens 17 molens bij.

De ambities van de regio zijn echter nog groter. In het komende jaar zal het plan, de Regionale Energiestrategie (RES), worden aangevuld met ideeën om de hoeveelheid duurzame energie uit de regio nog eens te gaan verdubbelen. Met andere regio’s in Nederland is afgesproken om dit voor 2030 klaar te hebben. De eerste ideeën voor deze verdubbeling zijn in het afgelopen jaar al besproken met voor- en tegenstanders in Rivierenland. In het komende jaar wil de regio hierover met nog veel meer inwoners in gesprek gaan.

Het is bekend dat niet iedereen zit te wachten op windmolens en zonnevelden in ons fraaie buitengebied. Daarom kijkt de Regio Rivierenland ook goed naar de kansen bij deze vernieuwing. Er wordt gekeken naar kansen voor werkgelegenheid en onderwijs. Ook zijn er goede kansen om de financiële voordelen uit de wind- en zonprojecten voor een deel in eigen regio te houden. Deze kunnen ten goede komen van lokale organisaties, bijvoorbeeld dorpsraden en omwonenden.

In Nederland is meer duurzame energie nodig om klimaatverandering tegen te gaan. We staan als regio voor een grote gezamenlijke opgave.

Kijk voor meer informatie op resrivierenland.nl