Spring naar content

Extra raadsvergadering woensdag 20 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 mei 2020, 10:00

De agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2020 is niet helemaal afgerond. De gemeenteraad gaat verder op woensdag 20 mei, aanvang 19.30 uur. Dit gebeurt fysiek, dat wil zeggen dat de raadsleden bij elkaar komen in de Raadzaal. Door de maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn.

Richtlijnen

Groepen mensen mogen niet bij elkaar komen, maar raadsvergaderingen vormen hierop een uitzondering. Een raadsvergadering is een wettelijk verplichte bijeenkomst. Deze mag fysiek plaatsvinden als er maximaal 100 deelnemers zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden. Om dit mogelijk te maken, wordt de Raadzaal anders ingericht. Zo wordt bij het opstellen van de tafels en stoelen gezorgd voor voldoende afstand. Ook wordt er gebruikgemaakt van looproutes.

Geen publiek

Om het aantal personen tot een minimum te beperken, vindt de vergadering zonder publiek plaats. De Gemeentewet stelt dat de raad openbaar moet vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar. Deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente.

Agendapunten

U vindt alle voorstellen in de agenda bij de agenda en vergaderstukken.

en de wegen. Ook wordt gekeken naar groot onderhoud en vervanging van bijvoorbeeld lichtmasten en straatmeubilair.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via www.buren.nl/gemeente. Via de social mediakanalen kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.