Spring naar content

Versoepeling maatregelen horeca per 1 juni

26 mei 2020, 08:02

Vanaf 1 juni 2020 gelden versoepelde maatregelen voor horecabedrijven. Restaurants en cafés mogen onder voorwaarden deels weer open en ook terrassen kunnen weer open. De gemeente denkt graag met horecaondernemers mee over de mogelijkheden.

Heeft u plannen voor het (her-)openen van een terras? Lees dan de informatie over de richtlijnen. Hierin staat aan welke voorwaarden u moet voldoen. En of u vooraf een plan moet indienen.

Terras oprichten of uitbreiden? Dien een plan in!

Voor het openstellen van terrassen geldt het volgende:

  • De gemeente brengt dit jaar geen huurkosten in rekening voor bestaande of nieuwe terrassen
  • U mag extra terrasruimte gebruiken op uw eigen terrein of in de openbare ruimte. Daarvoor moet u wel een plan indienen.
  • Uw plan moet goedgekeurd worden door de gemeente. Anders riskeert u handhaving.
  • Bij een goedgekeurd plan zijn het bestemmingsplan, uw drank- en horecavergunning en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) tijdelijk niet leidend.

Waar moet uw plan aan voldoen?

Wilt u uw eigen terrein of de openbare ruimte gebruiken voor een terras? Dan moet u hiervoor een plan indienen bij de gemeente. In bijlage I staan de richtlijnen waar u zich aan moet houden. Hierin staan ook een aantal belangrijke mededelingen. Lees deze goed door.

In het algemeen geldt:

  1. Overleg met belanghebbenden, zoals uw buren.
  2. Houdt de omgeving schoon en heel.
  3. De gemeente moet (ook) andere belangen in het oog houden.
  4. U kunt geen rechten ontlenen aan uw goedgekeurde plan. Lees voor een toelichting het onderdeel “Handhavingsverzoeken”.
  5. Uitbreiding van terrassen is tijdelijk tot 1 november 2020.

Omdat elke situatie anders is, zal ook de praktijk van alledag een rol kunnen spelen. Het besluit over uw goedgekeurde plan wordt openbaar gemaakt.

Waar dient u uw plan in?

U kunt een plan indienen via het mailadres gemeente@buren.nl met in de cc manker@buren.nl. De gegevens die we in ieder geval nodig hebben voor het beoordelen van uw plan staan in bijlage I. U ontvangt een bevestiging van ontvangst.

Handhavingsverzoeken

Het college en de burgemeester geven horecaondernemers de mogelijkheid om tijdelijk in strijd met het bestemmingsplan, de drank- en horecavergunning en artikel 2:28 lid 7 van de APV een ruimer terras te exploiteren. De wettelijke bepalingen blijven echter wel gelden.

Het college en/of de burgemeester zullen ten aanzien van uw melding en na positieve toetsing van uw plan vooralsnog niet handhavend optreden. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen heeft dit geen prioriteit. Dit wordt anders als de overige maatregelen vanuit de rijksoverheid en de noodverordening niet worden nageleefd en de veiligheid, openbare orde, de gezondheid van mensen of andere zaken in het geding komen.

Als de gemeente een verzoek om handhaving krijgt, moet het college of de burgemeester dit onderzoeken en een besluit nemen. We wegen daarbij uw belang af tegen het belang van de verzoeker om handhaving. Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk om uw omgeving te betrekken bij en in kennis te stellen van uw plannen.

Ten slotte

Mocht u ideeën hebben om een horecaplein, eventueel gezamenlijk met meerdere ondernemers, op te richten, dan kunt u hiervoor met ons in overleg treden. Hier willen we graag in meedenken.

Vragen?

Heeft u vragen hebben over de invulling van uw plan? Neem dan contact op met Marina van den Anker via 06-83441237of Marinus van Olderen via 06-27140523.

Bijlage I Plan voor tijdelijke oprichting of uitbreiding van terrassen