Informatiebijeenkomst bestuursrapportage en Rekenkamerrapporten

3 juni 2020

Donderdag 11 juni om 19.00 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Er staan drie onderwerpen op de agenda: de eerste bestuursrapportage van 2020 en twee rapporten van de Rekenkamer.

Bestuursrapportage

In een bestuursrapportage vertelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hoe de stand van zaken is van de plannen uit de begroting. Ook de financiën komen aan de orde.

Rekenkamercommissie

Elke gemeente moet volgens de wet een rekenkamerfunctie hebben. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek om te kijken of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamercommissie bepaalt zelf waar zij onderzoek naar doet. De resultaten van zo’n onderzoek staan in een rapport. In het eerste rapport “Quickscan nazorg” laat de rekenkamercommissie zien wat de gemeente de afgelopen jaren met de onderzoeken heeft gedaan. In het tweede rapport “Toezicht en handhaving gemeente Buren” staan de resultaten van het onderzoek naar hoe de gemeente Buren vormgeeft aan toezicht en handhaving.

Zonder publiek

Normaal gesproken zijn deze informatiebijeenkomsten openbaar. We hebben nu echter te maken met de coronamaatregelen, waardoor het aantal personen bij de vergadering tot een minimum beperkt moet worden. Wilt u als inwoner de bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.