Werk in uitvoering

30 juni 2020

Herinrichting Ingen

Vanaf april is aannemer Vissers Ploegmakers B.V. gestart met het opnieuw inrichten van de kern Ingen. De planning is om de werkzaamheden op 20 juli af te ronden.
De afgelopen jaren is een aantal uitbreidingsplannen op het Woud gerealiseerd en is het verenigingsgebouw verplaatst. Hierdoor waren er rioolaanpassingen noodzakelijk en zijn gelijktijdig de weg, het trottoir, de kruispunten en het groen aangepakt.

Doordat de kern Ingen in een 30 km/h-zone ligt, zijn de volgende kruispunten gelijkwaardig geworden:

  • Kruispunt Dorpsstraat-Rijnstraat-Weverstraat
  • T-splitsing Dr. A.R. Holplein-Dorpstraat
  • Kruispunt Weverstraat-Culekampseweg-De Brei.

Op een aantal kruispunten is de voorrangssituatie gewijzigd en zijn snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Daarom worden de weggebruikers met borden gewaarschuwd als de voorrangssituatie en of de verkeerssituatie is gewijzigd.

Herstelwerkzaamheden riool en straatwerk Maurik

Door lekkage van het riool is een deel van het straatwerk weggezakt bij supermarkt Jumbo in Maurik. Vorige week werd uitgezocht wat er nodig is om het te herstellen.

Deze week gaan we verder met de herstelwerkzaamheden aan het riool en het straatwerk. Hoelang deze herstelwerkzaamheden duren, is nog onduidelijk. Tijdens deze werkzaamheden vervangen we de leiding en herstellen we het straatwerk.

We doen er alles aan om de overlast te beperken. Daarom sluiten we de weg niet af. Een aantal parkeerplaatsen is tijdelijk niet te gebruiken.