Omgevingsvisie Buren: hoe staat het ervoor?

30 juni 2020

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

In november 2019 zijn we gestart met een dorpenronde om in alle kernen van onze gemeente vraagstukken en ambities op te halen. Deze vormen de basis voor de omgevingsvisie. Alle opgehaalde informatie, inzichten, kansen, ambities en vraagstukken zijn per kern samengevat in beeldende verslagen. Die kunt u vinden op www.buren.nl/dorpenronde.

Bijeenkomsten in september

Vanwege het coronavirus konden de bijeenkomsten voor Lienden & Lingemeer en voor het buitengebied helaas niet doorgaan. Hiervoor organiseren we in september nieuwe bijeenkomsten. Vanzelfsprekend op een verantwoorde manier, volgens de RIVM-richtlijnen. Zodra er meer bekend is over de data, locaties en vorm van deze bijeenkomsten, informeren we u hierover.

Ideeën en oplossingen

Zodra we in alle kernen en het buitengebied zijn geweest, bundelen en groeperen we alle opgehaalde vraagstukken en ambities in één overzichtelijk document. De volgende stap is het bedenken van ideeën en oplossingen die ‘antwoord’ geven op de vraagstukken en ambities. Deze ideeën en oplossingen vormen de basis voor de omgevingsvisie.

Samen met u

Het bedenken van ideeën en oplossingen doen we graag samen met u! U kunt in het najaar online reageren op mogelijke ideeën. Maar we zoeken ook naar een manier om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. Op www.buren.nl/omgevingswet vindt u de actuele planning en meer informatie over de omgevingsvisie.