Oefening militaire helikopters

3 juli 2020

Op 6, 7, 8 en 10 juli 2020 trainen militaire helikopters van het Defensie Helikoper Commando in samenwerking met landmachteenheden in het gebied tussen Culemborg – Veenendaal – Tiel. In dit bericht vindt u meer informatie over de vliegbewegingen van de militaire helikopters.

Beoefenen grond-lucht samenwerking

In de militaire training wordt de grond-lucht samenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen getraind; zogenaamde Close Air Support (CAS) procedures worden beoefend. CAS is een vorm van direct support aan grondtroepen, waarbij militaire gevechtshelikopters vuursteun leveren op korte afstand van de eigen troepen. CAS vergt een grote mate van coördinatie tussen lucht- en grondeenheden en daarom is communicatie tijdens de uitvoering noodzakelijk.

Oefenmomenten

Per dag nemen twee tot vier Apache gevechtshelikopters deel aan deze training. Voor deze vliegbewegingen gelden de minimale vlieghoogten.

  • Maandag 6 juli 10.00 – 13.30 uur;
  • Dinsdag 7 juli 10.00 – 11.00 uur;
  • Woensdag 8 juli 10.00 – 11.00 uur;
  • Vrijdag 10 juli 10.00 – 13.30 uur.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, zo ook militaire vluchten. Essentieel voor alle vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook voor de omgevingen waarin defensie oefent. Vliegbewegingen spreiden we zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Daarnaast nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor leefomgevingen te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

We realiseren ons dat vliegbewegingen hinder kunnen opleveren. Klachten of eventuele schade kunnen vermeld worden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen en NOS teletekst pagina 766, leest u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen.