Spring naar content

Controle buitengebied gemeente Buren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 juli 2020, 08:46

Donderdag 2 juli heeft de gemeente Buren in samenwerking met verschillende partners zoals Omgevingsdienst Rivierenland, brandweer, politie, Liander en de ISZW (arbeidsinspectie) een integrale controle gehouden bij bedrijfspanden in het buitengebied. Bij de meeste adressen waren de zaken op orde. Er zijn enkele misstanden geconstateerd, waaronder fraude gas- en elektrameter, gebreken ten aanzien van de brandveiligheid en milieuzaken.

Veiligheid vergroten

Tijdens de controle is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid, controle op (afwijkend) stroomverbruik, goede arbeidsomstandigheden en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van de wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

Vaker controles

Burgemeester De Boer is tevreden over het verloop van de integrale controle: “Het is goed dat we dit soort controles integraal oppakken in de gemeente Buren. We hebben een groot buitengebied. Dat brengt specifieke vraagstukken met zich mee op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Om die reden beginnen we binnenkort met een aanpak om te komen tot het Keurmerk Veilig Buitengebied. Daarvoor is het nodig een goed beeld te hebben wat zich afspeelt in het buitengebied. Voor ondernemers die zich wél aan de regels houden, is het belangrijk te merken dat we optreden tegen misstanden. Dergelijke controles zullen we vaker organiseren.”

Informerende functie

De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven ook een mogelijkheid om vragen te stellen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie.

Naast deze integrale controle heeft de politie op die dag op verschillende locaties verkeerscontroles gehouden in de gemeente Buren. Tijdens deze controles zijn 31 bekeuringen gegeven aan bestuurders van motorvoertuigen. De overtredingen variëren, van het niet dragen van de autogordel, het vasthouden van een mobiele telefoon door de bestuurder, tot het rijden zonder een geldig rijbewijs.