Spring naar content

De raad vergadert op 14 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 juli 2020, 10:53

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 juli vanaf 18.30 uur. Om het aantal personen tot een minimum te beperken zal de vergadering zonder publiek plaatsvinden. Volgens de Gemeentewet moet de raad openbaar vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op www.buren.nl/gemeente > live-uitzendingen. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking.

Waarover vergadert de raad?

Hieronder staan een aantal bespreekpunten kort toegelicht. Dit zijn niet de enige voorstellen waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. De volledige agenda met alle voorstellen vindt u op onder gemeenteraad op www.buren.nl/gemeente.

Vaststellen jaarrekening 2019
In de jaarrekening en het jaarverslag vertelt het college welke plannen in 2019 uitgevoerd
zijn en wat dit gekost heeft. Het vaststellen van deze documenten door de gemeenteraad is de laatste stap in de afhandeling van de financiƫn van 2019.

Kaderbrief 2021 gemeente Buren
Normaal gesproken stelt de gemeenteraad in juli de kadernota vast, waarmee de raad op
hoofdlijnen de koers voor de komende jaren bepaalt. Dit jaar gaat het anders door de coronacrisis. Op dit moment is niet te voorspellen hoe 2021 zich gaat ontwikkelen. Naast de huidige omstandigheden is er ook sprake van financiƫle onzekerheden, zoals de bijdrage die gemeenten van het Rijk krijgen en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daarom kan het college geen uitgebreide kadernota voorleggen aan de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de gemeenteraad wel een aantal hoofdlijnen (kaders) vaststelt, omdat de begroting daarop wordt gebaseerd. Dat doet de raad door het vaststellen van de kaderbrief.

Online live raadsvergaderingen volgen

De openbare raadsvergaderingen worden live uitgezonden via internet. U kunt dus overal vandaan de raadsvergadering live online volgen. Ook kunt u de vergadering achteraf terugkijken. U vindt de uitzending op www.buren.nl/gemeente onder gemeenteraad.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via www.buren.nl/gemeente. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.