Spring naar content

De watercapaciteit en de vergunningen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 juli 2020, 18:21

Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog steeds erg droog in onze regio. Vitens vraagt u zuinig om te gaan met drinkwater. Doen we dat niet, dan gaat dat ten koste van de natuur. Of moet Vitens in sommige gebieden de waterdruk verlagen. De oplossing lijkt simpel. Zorg gewoon voor een grotere voorraad water! Maar dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan.

Vitens mag namelijk maar een beperkte hoeveelheid grondwater oppompen. Hoeveel dat precies is, staat vast in vergunningen van de provincie. En daarom kan zij niet zomaar meer water leveren wanneer het droog en warm is.

Ook deelt Vitens de voorraad grondwater met onder andere de industrie, natuur en landbouw. Samen moeten ze ervoor zorgen dat er niet teveel water wordt opgepompt. Gebeurt dat wel, dan kan het grondwaterpeil zakken. En krijgen we te maken met verdroging, wat vooral ten koste gaat van landbouw en natuur. Zeker op de hoog gelegen zandgronden in het oosten van Nederland zijn de bronnen van Vitens erg kwetsbaar.

Naast vergunningen, moet Vitens ook rekening houden met productielocaties en reinwaterkelders. Meer informatie daarover leest u op de website van Vitens.