Spring naar content

De raad vergadert; voorbespreking op 15 september

8 september 2020, 16:16

Dinsdag 15 september houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbespreking is beeldvorming en meningsvorming. De onderwerpen voor de raadsvergadering van 29 september worden voorbesproken. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering. Aanstaande dinsdag komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Onderzoeksrapport “Jeugdzorg Buren onder de loep”

Sinds 2015 is in Nederland de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Bij veel  gemeenten zijn op dat gebied financiële tekorten ontstaan, ook in Buren. In 2019 heeft onderzoeksbureau Van Montfoort onderzoek gedaan naar deze tekorten. Het rapport “Jeugdzorg Buren onder de loep” laat zien waar de tekorten vandaan komen en hoe we de        kosten beter kunnen beheersen.

Visie op transformatie sociaal domein

In 2015 heeft de Rijksoverheid een groot aantal taken op het gebied van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners overgedragen aan gemeenten. Alle onderdelen van deze zorg en ondersteuning noemen we het sociaal domein. De gemeente hield zich de afgelopen jaren bezig met het vormgeven en uitvoeren van deze taken. De volgende stap is het vaststellen van de visie voor het sociaal domein. In deze visie staat hoe we de komende jaren voor onze inwoners willen zorgen.

Rechtstreeks naar de raad

Het komt ook voor dat onderwerpen niet eerst worden voorbesproken, maar rechtstreeks naar de gemeenteraad gaan. Dat is het geval met:

  • Rapport rekenkamercommissie ‘Toezicht en handhaving gemeente Buren’

Dit punt komen aan de orde in de raadsvergadering van 29 september. Een toelichting leest u in het gemeentenieuws de week daarvoor.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt op die manier reageren op een punt dat op de agenda staat of aandacht vragen voor een ander onderwerp. Door de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus kunt u niet tijdens de vergadering inspreken. Wel kunt u uw inspreekreactie via e-mail sturen. Wilt u inspreken? Neem dan contact met de griffie via griffier@buren.nl, tel. 14 0344.

 Openbaar, zonder publiek

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan moet het aantal aanwezige personen tot een minimum beperkt worden. De vergadering zal daarom zonder publiek plaatsvinden. Volgens de Gemeentewet moet de raad in het openbaar vergaderen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op www.buren.nl/gemeente > live-uitzendingen.

 Agenda en vergaderstukken

De agenda en bijbehorende vergaderstukken vindt u via buren.nl/gemeente > agenda en vergaderstukken. Klik op de datum van de vergadering en alle informatie verschijnt op uw scherm.

 Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via www.buren.nl/gemeente. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.