Consul Oorlogsgravenstichting

5 december 2018

Per 1 december is de heer S. Krebaum, toezichthouder Openbare Ruimte, benoemd tot honorair consul Oorlogsgravenstichting in de Gemeente Buren door burgemeester De Boer.

De doelstelling van de Oorlogsgravenstichting is de inrichting en verzorging van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld. Om de instandhouding en het onderhoud van het Nederlandse oorlogsgraf op meer dan 1.300 plaatsen in Nederland zo goed mogelijk te organiseren, doet de Oorlogsgravenstichting een beroep op de “consul” binnen de gemeente. Namens deze stichting is de heer Krebaum als consul onder meer verantwoordelijk voor:

  • jaarlijkse inspectie van de graven;
  • informeren van de Oorlogsstichting bij eventuele bijzetting, herinrichting en/of ruiming van graven;
  • begeleiding van medewerkers van de Oorlogsgravenstichting bij controlebezoek;
  • het actief onder de aandacht brengen van de werkzaamheden van de Oorlogsgravenstichting bij de lokale bevolking; en
  • kennis van de ligging van de oorlogsgraven in de gemeente Buren.