Oud en nieuw vieren in gemeente Buren

18 december 2018

De jaarwisseling komt er aan en dat gaat gepaard met allerlei festiviteiten. 31 december is de dag om vuurwerk af te steken. Ook het schieten met carbid komt voor. Wat mag wel en wat mag niet? We zetten de regels voor vuurwerk en het schieten met carbid op een rij.

Waar kunt u vuurwerk kopen?

Vuurwerk verkopen en kopen mag op 28, 29 en 31 december. Op zondag 30 december mag géén vuurwerk worden verkocht.

Op vier plaatsen in de gemeente Buren mag vuurwerk worden verkocht. Dit zijn:

 • Handelsonderneming Damen, Burensedijk 17E in Zoelen
 • Kadoshop de Kleine Terp, Verbrughweg 11 in Lienden
 • Vuurwerkspecialist Van Beusichem, De Kerswerf 10 in Beusichem
 • Peters Vuurwerk, De Brei 3 in Ingen

Wanneer mag u vuurwerk afsteken?

Vuurwerk afsteken is toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Veroorzaak bij het afsteken geen gevaar, schade of overlast op voor publiek toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld openbare wegen.

Is het schieten met carbid toegestaan?

Het schieten met carbid is toegestaan. Sinds maart 2016 zijn er regels voor het schieten met carbid. Die staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De regels zijn bedoeld om het zo veilig mogelijk te maken. Overtreedt u regels? Dan riskeert u een boete van maximaal 4100 euro of zelfs een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.

De regels voor het schieten met carbid:

 • Carbid schieten mag alleen op 31 december tussen 10:00 en 18:00 uur.
 • Het schieten van carbid mag alleen buiten de bebouwde kom op een erf bij een woning.
 • Houd minimaal 100 meter afstand van woningen.
 • Houd minimaal 300 meter afstand van dierenverblijven.
 • Carbidbussen mogen maximaal 50 liter inhoud hebben.
 • Er mogen zich geen personen in de schietrichting bevinden. Zet de schietrichting af en zorg er zo voor dat niemand in de schietrichting loopt.
 • Het schootsveld moet minstens 75 meter vrij zijn. Ook mogen er geen openbare wegen of paden in dit schootsveld liggen.
 • Degene die met carbid schieten moeten gevaar voor mens en dier voorkomen.
 • Degene die schiet met carbid is niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Degene die schiet met carbid is minimaal 16 jaar oud en er is toezicht van iemand van minimaal 18 jaar.

Wij wensen u een veilige en feestelijke jaarwisseling!