Spring naar content

Nieuws

RSS

Eerste bewoners crisisnoodopvang gearriveerd

Sinds maandag 12 september is de crisisnoodopvang in Maurik geopend. Hiermee geeft de gemeente Buren invulling aan de afspraken die de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en gemeenten hebben gemaakt om uit de asielcrisis te komen en te blijven. Maandagavond arriveerden de eerste tijdelijke bewoners. Om het COA…

Cirtex geeft textiel een tweede leven

Het circulair textielcentrum Cirtex draagt op verschillende manieren bij aan duurzaamheid. En aan een regio waar iedereen telt en mee kan doen. Avri, Werkzaak Rivierenland en 2Switch ondertekenden samen het besluit voor de oprichting. Cirtex begon in januari 2022 als proef en krijgt nu een…

Training voor kinderen: Opkomen voor jezelf

Kan uw zoon of dochter niet zo goed voor zich zelf opkomen? Is iets meer zelfvertrouwen welkom? Meld hem of haar dan aan voor de training ‘Opkomen voor jezelf’! Via (rollen)spellen, oefeningen en gesprekken leren kinderen op een goede manier te communiceren en op te…

Hersteloperatie Toeslagenaffaire: Kindregeling en Lotgenotencontact

De toeslagenaffaire heeft grote impact op gedupeerden, hun families en hun directe omgeving. Ook in de gemeente Buren zijn ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen hier slachtoffer van geworden. De nieuwe Wet Hersteloperatie Toeslagen, die onlangs in werking is getreden, heeft tot doel om een nieuwe start…

Voorlichting over inbraakveiligheid en ondermijning

In de week van 10 oktober– de Week van de Veiligheid – vraagt gemeente Buren aandacht voor Inbraakveiligheid en ondermijnende drugscriminaliteit. Inbraakveiligheid Op dinsdag 11 oktober vindt in samenwerking met de politie een folderactie plaats om inwoners te informeren over inbraakveiligheid. Zeker nu het straks…

Gezondheidstest voor inwoners

Op zaterdag 8 oktober aanstaande kunnen inwoners van 50 tot 70 jaar uit de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk hun gezondheid laten testen in de nieuwe sporthal Lignum in Maurik. Met verschillende testen, voorlichting en een informatiemarkt krijgen zij inzicht in de gezondheid…

De gemeenteraad vergadert: voorbespreking op 4 oktober

Dinsdag 4 oktober houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerst volgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken. Hieronder staan een aantal onderwerpen kort…

Modder op de weg? Pas op!

In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei, die van landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen. We willen onveilige situaties op de weg voorkomen, daarom verzoeken we ondernemers om de weg schoon en veilig te houden. Tijdens…

Gladheidbestrijding weer actief

Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april van het volgende jaar. In deze periode staan 24 uur per dag medewerkers paraat om u een veilig winterseizoen te bezorgen. De uitvoering van de gladheidbestrijding is afhankelijk van de weersverwachting en de actuele situatie. De…

Energietoeslag verhoogd, aanvragen nog steeds mogelijk

De energietoeslag is verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro per huishouden. De aanvraagtermijn is verlengd tot 1 juli 2023. Aanvragen kan via de pagina ‘Eenmalige energietoeslag’. Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De huishoudens waaraan de…