Spring naar content

Nieuws

RSS

De raad vergadert op 26 oktober

Wat vindt de raad van de bezuinigingsvoorstellen van het college? Hoe reageren zij op het onderzoeksrapport van de Avri? En nog veel meer onderwerpen tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 oktober om 19.30.

Raad organiseert inwonersavond op 12 oktober

Onze gemeente wil zelfstandig blijven en de nadruk leggen op samenwerken met inwoners om economische groei en welzijn binnen onze gemeente te bevorderen. Om dit spoor te blijven volgen, moeten er keuzes gemaakt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel gemaakt wat de begroting voor de komende jaren sluitend maakt. Inwoners kunnen dit voorstel inzien en hun bevindingen delen met de raad. Uiteindelijk besluit de raad over dit voorstel.

De raad vergadert: Voorbespreking op 5 oktober

De gemeenteraad houdt zijn voorbespreking op dinsdag 5 oktober vanaf 19.00 uur. De voorbespreking is bedoeld om informatie uit te wisselen en om fracties de mogelijkheid te geven zich een oordeel te vormen over de raadsvoorstellen waarover de raad op 26 oktober een besluit neemt.

Wat besluit de gemeenteraad op 21 september?

Tijdens deze vergadering wordt onder andere gesproken over de invoering van de Omgevingswet. Om te komen tot de invoering van deze wet moeten er veel stappen worden gezet. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan of alle stappen op tijd en goed uitgevoerd worden. Zij doen aanbevelingen om het proces verder te verbeteren. In deze vergadering wordt duidelijk of de raad de aanbevelingen uit dit rapport overneemt.

De raad vergadert: voorbespreking op 19 oktober

De gemeenteraad houdt een voorbespreking op dinsdag 19 oktober vanaf 19.00 uur. De voorbespreking is bedoeld om informatie uit te wisselen over de onderwerpen. Én om de fracties de mogelijkheid te geven zich een oordeel te vormen over voorstellen die op de agenda van de…

Column raadslid Joop de Jonge: Toerisme

Als partij voor de dieren kiezen wij altijd voor het welzijn van de dieren. Hierdoor zijn wij binnen onze gemeenteraad een vreemde EEND in de bijt. In deze gemeente pleiten wij voor het behoud van natuur om het welzijn van de dieren zoveel mogelijk te…

Extra raadsvergadering op 4 oktober

Maandag 4 oktober is er een extra raadsvergadering rondom de realisatie van de sporthal ‘Lignum’ in Maurik. De vergadering start om 19.30 uur. Via deze link kunt u de vergadering live volgen.

Uit de raad van 21 september: drijvend zonnepark Molenkampen

Om de zes weken vergadert de gemeenteraad en tijdens deze vergadering beslist de raad over belangrijke zaken die bepalend zijn voor het beleid van de gemeente. Groen licht voor drijvend zonnepark Molenkampen Om een drijvend zonnepark te realiseren op de plas Molenkampen aan de Beusichemse…

Het schaduwkabinet

Op maandagavond sluit ik aan bij een groepje inwoners die in een tuinhuisje onder het genot van een kop koffie en borreltje de toestand in de wereld beschouwen. Onze meningen en opvattingen lopen sterk uiteen, waardoor er stevig, met respect maar vooral kort en krachtig…

Column raadslid Willem Lassche: Tegenwind

Onze gemeenteraad bestaat uit 21 gekozen raadsleden. Hun taak is om kaders te stellen aan de gemeente en daarbij op te komen voor de belangen van u als inwoner. Hoe kijken raadsleden aan tegen onderwerpen die in de gemeente spelen? Deze week, Willem Lassche, CDA…