Informatieavonden over glasvezel

16 januari 2019, 15:33
Digitale Stad organiseert volgende week en die week daarop vier informatieavonden over hun aanbod voor glasvezel. Op 21-1 in Maurik, 23-1 in Buren, 29-1 in Lienden en 30-1 in Beusichem.…

De raad vergadert 22 januari 2019

14 januari 2019, 15:35
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 januari vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking.

De raad vergadert op 15 januari 2019, 19.00 uur

9 januari 2019, 09:37
Dinsdag 15 januari is er een informatiebijeenkomst. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1 in Maurik. U…

De raad vergadert op 8 januari 2019

27 december 2018, 08:10
De Voorbespreking van 8 januari 2019 komt te vervallen. Dinsdag 8 januari zijn er twee informatiebijeenkomsten. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats…

Discussie over breedband

20 december 2018, 15:01
Vanaf 2014 hebben 10 samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland zich ingespannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Hiervoor is begin 2018 toestemming gekomen vanuit de Europese Unie. De voorwaarden die aan de aanleg van dit netwerk zijn gesteld is voor een meerderheid van de raad  geen passende oplossing.

Glasvezel gemeente Buren: vragen en antwoorden

19 december 2018, 14:18
De gemeenteraad van Buren heeft op 18 december besloten om niet deel te nemen aan de regionale samenwerking om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Dit omdat het bedrijf Glasvezel buitenaf zich heeft gemeld om de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente te verzorgen. Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Aanbeveling herbenoeming burgemeester De Boer

19 december 2018, 13:21
Op 18 december heeft de gemeenteraad van Buren besloten de heer J.A. de Boer MSc aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van burgemeester van de gemeente Buren met ingang van 6 mei 2019. De raad is tot deze aanbeveling gekomen op basis van een zorgvuldig doorlopen voorbereiding door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en besloten beraadslagingen.

Openbare informatiebijeenkomst woensdag 12 december

5 december 2018, 17:19
Op woensdag 12 december is een openbare informatiebijeenkomst over de tweemaandsrapportage 2018 in het gemeentehuis in Maurik. Het college van burgemeester en wethouders legt in het begrotingsjaar 2018 elke twee maanden verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven. Ook legt het college uit hoe ver het is met het realiseren van de begrotingsdoelen.

Herinrichting Onderdreef Buren: denkt u mee?

27 november 2018, 16:52
Het ontwerp voor de herinrichting van de Onderdreef kan worden afgemaakt. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld waarmee de Onderdreef kan worden ingericht met een allure die bij het oude…

De raad vergadert 4 december 2018

27 november 2018, 16:39
Dinsdag 4 december zijn er informatiebijeenkomsten en houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Een aantal punten lichten we kort toe. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar…
use App\OpenPub\Paginator; use Fusion\Support\Request;