Processen-verbaal verkiezingen gemeente Buren

21 maart 2019, 14:12
Stembureau Provinciale Staten Waterschap Rivierenland 1. Oranjehof Buren PDF PDF 2. Dorpshuis Erichem PDF PDF 3. ‘t Ecksternest, Eck en Wiel PDF PDF 4. De Hoekenburg, Rijswijk PDF PDF 5.…

Uitslag verkiezingen 20 maart 2019

21 maart 2019, 11:15
Op woensdag 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. De voorlopige uitslagen zijn bekend.

Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlander

19 maart 2019, 09:33
Mevrouw Davidson is vandaag Nederlander geworden. Burgemeester Jan de Boer verwelkomde haar vandaag en overhandigde het koninklijk besluit. Gefeliciteerd!

Terugblik Omgevingswandeling Ommeren

11 maart 2019, 10:42
Afgelopen zaterdag 9 maart vond de Omgevingswandeling in Ommeren plaats. Naast inwoners van Ommeren waren een groot deel van de gemeenteraad, alle wethouders, de burgemeester en ook de pers aanwezig.…

Reactie Ministerie van Defensie op brief gemeenteraad

11 maart 2019, 09:15
22 januari stuurde de gemeenteraad een brief aan het Ministerie van Defensie om aandacht te vragen voor de overlast van de laagvliegende helikopters en de veiligheid. Dhr. Visser, staatssecretaris van Defensie, heeft per brief gereageerd. Hij geeft aan dat het signaal van de brief duidelijk is en dat veiligheid van zowel het defensiepersoneel als van de mensen in de oefengebieden voorop staat.

Terugblik raadsvergadering 5 maart

7 maart 2019, 14:29
Afscheid en welkom Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van CDA-raadslid Riny Veenis-Missler. Monique Bettink-Pierik volgt haar op en legde de eed af. Belangrijke besluiten…

De raad vergadert op dinsdag 5 maart 2019

25 februari 2019, 13:14
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 maart in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom! De planning is als volgt: 19.00 uur gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen…

Ontmoeting gemeente en inwoners

14 februari 2019, 15:28
Elk jaar organiseert de gemeente een ontmoeting met en tussen actieve inwoners. Op maandag 4 februari gingen ongeveer 50 vertegenwoordigers van dorpsorganisaties, buurtpreventiegroepen, de gemeenteraad, het college en ambtenaren met…

Gemeente aan de slag met duurzaamheid en klimaat

12 februari 2019, 11:01
Gemeente Buren gaat aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we energie moeten gaan besparen en dat we alle energie die…