Spring naar content

Nieuws

RSS

Besluiten van de gemeenteraad

Dinsdag 30 mei vond een besluitvormende raadsvergadering plaats. Tot in de laatste uurtjes bogen de raadsleden zich over een aantal belangrijke onderwerpen. Gemeenteraad stemt in met verkoop en nieuwbouw van gemeentehuis De gemeente Buren wil besparen op de exploitatiekosten van het gemeentehuis. Op dit moment…

Besluitvorming op 30 mei

Dinsdag 30 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune!

De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 mei 2023

De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 mei parallel vanaf 19.30 uur. Dit houdt in dat twee oordeelsvormende vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden in twee verschillende ruimtes. Hieronder staan diverse agendapunten per vergadering. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op onder bestuur  –> gemeenteraad –> agenda en…

Besluiten van de gemeenteraad, 25 april 2023

Op dinsdag 25 april vond een besluitvormende raadsvergadering plaats, waarin twee bespreekstukken werden behandeld en enkele moties. Herbouw intensieve veehouderij niet meer mogelijk in Erichem De gemeenteraad van Buren stemde tijdens de raadsvergadering in met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Burensewal 1 en…

Raadspraat PvdA-GroenLinks

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Mary-Ann Arentz, raadslid voor PvdA-GroenLinks. Biodiversiteit is leuk, maar wel met een drankje erbij. Het is een grapje dat wij thuis wel eens maken.…

Een positief resultaat voor Buren in 2022 en een pas op de plaats in 2024

Vooral door een aantal incidentele meevallers sluit de gemeente Buren het jaar 2022 positief af met een resultaat van ruim 4,1 miljoen euro. Vanuit dit positieve resultaat reserveert de gemeente 130.000 euro voor duurzaamheid. Daarnaast bouwt de gemeente aan haar reserve. Buren werkte in 2022…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Helma Hoek, raadslid voor Gemeentebelangen. “Ik vind het belangrijk dat we onze sport en recreatiecultuur, met alle inwoners, initiatieven en verenigingen, overeind kunnen houden.…

Kennismaken met de raad

Wie is de baas van de gemeente? Waar gaat de gemeente over? En hoe werken verkiezingen? Daarover leerden de kinderen van de Eben Haëzerschool in Lienden meer. griffiemedewerkers Daan en Nina verzorgden een gastles in groep 8. Nu de kinderen meer weten over de gemeente…

Raadspraat: Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Paul Molleman, raadslid voor Gemeentebelangen. Als raadslid zet ik mij in voor de gemeente Buren. Als ik van mijn werk terugkom in de gemeente…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerdjan Keller, raadslid voor Gemeentebelangen. “Om de juiste keuzes in de politiek te kunnen maken, moet je in contact zijn met je inwoners en…