Spring naar content

Nieuws

RSS

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Paul Molleman, raadslid voor Gemeentebelangen Buren. Regelmatig hoor ik: “Jullie in de politiek luisteren toch niet naar ons.” Luisteren betekent met aandacht horen. We…

Besluitvorming op 23 april

Dinsdag 23 april 2024 komt de gemeenteraad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering vindt het vragenhalfuur plaats van 19.00 tot 19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te…

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerdjan Keller, raadslid voor Gemeentebelangen Buren. Afgelopen maart heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om het ‘uitdaagrecht’ ook in onze gemeente in te voeren.…

Besluiten van de gemeenteraad

Op van de foto v.l.n.r. Mary-Ann Arentz, Jur Marringa, burgemeester Ostendorp, Keimpe Wieringa, Nico Michielsen, Leontine de Lange en griffier Fatih Özdere. Op dinsdag 4 juni 2024 kwam de gemeenteraad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering. Een bijzondere vergadering met veel dankwoorden en felicitaties. Wissel bij…

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerard van Droffelaar, raadslid voor Gemeentebelangen Buren. Het sociaal domein is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn,…

Raadspraat D66 Buren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Alda van Zijl, fractievoorzitter van D66 Buren. In de gemeente Buren gebeurt er altijd van alles, en als gemeenteraadslid voor D66 zit ik er…

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Wander van Laar, raadslid voor Gemeentebelangen Buren. Nederland, waar je tot voor kort een maïsbrood kon kopen zonder maïs. Nederland, waar geadviseerd wordt om…

Raadspraat CDA

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Willem van Blijderveen, raadslid voor CDA Buren.  CDA Buren maakt zich sterk voor de leefbaarheid van onze inwoners in onze kernen. Van groot belang…

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Derk Jan Bult, raadslid voor Gemeentebelangen Buren. Gemeenten willen inwoners betrekken, inwoners willen participeren. Ondanks de goede bedoelingen van beide groepen, raken ze elkaar…

Raadspraat PCG

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Rijk Prosman, raadslid voor PCG Buren. Wanneer ik met inwoners praat, krijg ik vaak te horen dat de gemeente en de politiek ver van…