Terugblik raadsvergadering 9 juli 2019

15 juli 2019, 11:57
Dinsdag 9 juli vond er een raadsvergadering plaats. Hieronder leest u een aantal onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over heeft genomen. Bij verschillende onderwerpen heeft de gemeenteraad moties ingediend.…

Sporthal Maurik

15 juli 2019, 11:50
Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 11 juli stond de besluitvorming over de Sporthal in Maurik op de agenda. Tijdens deze vergadering ging de gemeenteraad niet akkoord met het voorstel…

Uitloopvergadering 4 juli vervalt

4 juli 2019, 14:08
Er stond voor vanavond een uitloopvergadering gepland van de Voorbespreking van afgelopen dinsdag. Tegen de verwachting in zijn alle onderwerpen dinsdag aan bod gekomen en komt de uitloopvergadering dus te vervallen.

De raad vergadert 9 juli 2019

2 juli 2019, 11:27
De gemeenteraad vergadert op 9 juli vanaf 15.00 uur. Normaal gesproken beginnen de raadsvergaderingen in de avond. Omdat de bespreking van de financiële stukken altijd veel tijd vraagt, begint deze vergadering in de middag. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten kort toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Openbare vergadering kwaliteitscommissie

25 juni 2019, 14:38
Maandag 1 juli komt de kwaliteitscommissie bij elkaar. Het belangrijkste bespreekpunt zijn de jaarstukken van 2018. In het jaarverslag legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid…

Buurten over Zoelen

25 juni 2019, 09:09
Gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek…

Jaarverslag Wet Kinderopvang

20 juni 2019, 10:58
Op 18 juni 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar in het kader van de Wet Kinderopvang heeft gedaan.