Spring naar content

Nieuws

RSS

De gemeenteraad vergadert op 6 december

De gemeenteraad vergadert op  december. De vergadering start om 19.30 uur.

Gemeenteraad Buren maakt 5 ton vrij om energiearmoede te voorkomen

Op 10 november vergaderde de gemeenteraad van Buren over de begroting 2023-2026. De gemeenteraad besloot op welke onderwerpen de aankomende jaren wordt ingezet. Met het indienen van een raadsbreed amendement maakte de gemeenteraad € 500.000 vrij om inwoners te helpen met het besparen op energie.

Raadspraat Partij voor de Dieren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Joop de Jonge, fractievoorzitter en raadslid van Partij voor de Dieren.  “Wordt vogelgriep na Covid de volgende pandemie? Gaat ook deze muteren naar een variant die voor mensen…

Raadspraat CDA

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Peter van Dijk, fractievoorzitter en raadslid van CDA Buren. “De commotie rondom het opvangen van asielzoekers is u vast en zeker niet ontgaan. Daar is voldoende in de…

De gemeenteraad vergadert: begrotingsraad op 10 november

Het college van burgemeester en wethouders biedt in deze extra lange raadsvergadering de programmabegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad aan. In deze begroting is er o.a. aandacht voor de uitvoering van het coalitieakkoord, de ombuigingen en de urgentie voor duurzaamheid. Gemeente Buren heeft, net als andere…

29 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Buren

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Buren (circa 27.200 inwoners) hebben zich de afgelopen weken 29 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de sollicitanten bevinden zich 5 (oud-)burgemeesters, 13 (oud-) wethouders en 7 (oud-) volksvertegenwoordigers (rijk,…

Besluiten van de gemeenteraad

Op dinsdag 18 oktober boog de gemeenteraad zich over twee belangrijke onderwerpen: archeologiebeleid en klimaatadaptatie. De publieke tribune was dan ook goed gevuld met nieuwsgierige toehoorders. Nieuw archeologiebeleid voor Buren Het huidige archeologiebeleid stamde uit 2008 en diende vernieuwd te worden. In 2019 en 2020…

Raadspraat PvdA-GroenLinks

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Jur Marringa, fractievoorzitter en raadslid van PvdA-GroenLinks. “Lukt het u om de maand door te komen met het maandgeld? Kan u morgen een gezonde maaltijd op tafel zetten?…

Raadspraat PCG Buren

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Jan Keuken, raadslid van PCG Buren. “Het is maar net hoe je het bekijkt. Deze zin is vaak het einde, of het begin van een discussie. De gemeenteraad…

De gemeenteraad vergadert: voorbespreking op 4 oktober

Dinsdag 4 oktober houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerst volgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken. Hieronder staan een aantal onderwerpen kort…