Spring naar content

Nieuws

RSS

Gemeenteraad Buren stelt begroting 2024 vast

De gemeenteraad van Buren stelde donderdag 9 november 2023 de begroting voor het jaar 2024 vast. Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad het college (financiële) kaders mee om het beleid van de gemeente uit te voeren. De fracties Gemeentebelangen, PCG, CDA en…

Lees nu: de Burense begrotingskrant

In de begrotingskrant leest u wat de Burense politieke partijen vinden van de begroting voor 2024. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Gaan ze voor of tegen stemmen tijdens de vergadering? U leest het in de begrotingskrant.

Oordeelsvorming op 10 oktober

De gemeenteraad vergadert dinsdag 10 oktober 2023 vanaf 19.30 uur in de raadzaal. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op www.buren.nl/gemeenteraad.

Raadspraat D66

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Alda van Zijl-Hoek, fractievoorzitter van D66.  Meedenken met de politiek door inwoners noemen we burgerparticipatie. Oftewel, betrek iedereen zo vroeg mogelijk bij de ideevorming…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerard van Droffelaar, raadslid voor Gemeentebelangen. De gemeente heeft veel taken. Ik leer nog elke dag. Gemeentebelangen heeft een grote fractie, waardoor we het…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Wander van Laar, raadslid voor Gemeentebelangen. “Eene Võtje ut de Liendese klaai.” Ik betrap mij er zelf weleens op. Kom ik iemand tegen die…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Derk Jan Bult, raadslid voor Gemeentebelangen. Afgelopen week zijn de stukken rondom de begroting van 2024 gepubliceerd. Jaarlijks een belangrijk moment in de gemeentepolitiek,…

Raadspraat CDA

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Willem van Blijderveen, raadslid voor CDA. Er komen belangrijke onderwerpen op ons af, zoals vergrijzing. Dit zal extra zorg vragen, bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen…

Raadspraat PCG

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Rijk Prosman, raadslid voor PCG. “De gemeente Buren moet 1400 huizen bouwen voor het jaar 2030. De politiek speelt hierbij een belangrijke rol. We…

Raadspraat VVD

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Julian van Blijderveen, raadslid voor VVD. Over een aantal weken presenteert het college van B&W de begroting voor het jaar 2024 aan de gemeenteraad.…