Spring naar content

Nieuws

RSS

Besluitvorming op 6 juli

Op donderdag 6 juli 2023 vindt de laatste besluitvormende raadsvergadering plaats van dit raadseizoen. De vergadering start om 16.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune!

Oordeelsvorming op 20 juni

De gemeenteraad vergadert dinsdag 20 juni parallel vanaf 19.30 uur. Aansluitend op de oordeelsvormende vergaderingen vindt een besluitvormende raadsvergadering plaats, waarin de gemeenteraad alle zienswijzen behandelt.

Besluiten van de gemeenteraad

Dinsdag 30 mei vond een besluitvormende raadsvergadering plaats. Tot in de laatste uurtjes bogen de raadsleden zich over een aantal belangrijke onderwerpen. Gemeenteraad stemt in met verkoop en nieuwbouw van gemeentehuis De gemeente Buren wil besparen op de exploitatiekosten van het gemeentehuis. Op dit moment…

Besluitvorming op 4 juli

Dinsdag 4 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune! Op de agenda Bestemmingsplan zonnepark Panderweg-Oost Lienden Keuzenotitie integraal sport- en gezondheidsbeleid Initiatiefvoorstel ‘Aanscherpen van het zon- en…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Jerri van Zetten, raadslid voor Gemeentebelangen. Ik ben raadslid van de mooie plattelandsgemeente Buren, de gemeente waar ik mijn hele leven vol trots inwoner van ben. Mijn…

Oordeelsvorming op 27 juni

Dinsdag 27 juni vindt een oordeelsvormende vergadering plaats. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina. Op de agenda in de raadzaal Jaarrekening 2022 Eerste Bestuursrapportage 2023 Kadernota 2024-2027 Omgevingsvergunning Buren, Hulsterstraat 1 Bestemmingsplan Buurmalsen, Rijksstraatweg ong. Bestemmingsplan Zoelmond, Hennisdijk 10 Wilt…

Raadspraat VVD

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Rob Hullekes, raadslid voor VVD. “Waarom ik politiek actief ben? De toekomst van onze inwoners en dorpen liggen mij na aan het hart. Ik…

Presentatie advies Jongerenraad

Dinsdag 7 juni heeft de Jongerenraad Buren, namens de jongeren in de gemeente, het advies ‘Wonen in de gemeente Buren, nu en in de toekomst’ aan de gemeenteraad gepresenteerd en overhandigd aan wethouder De Bas. De gemeente Buren staat voor een grote woningbouwopgave. Volgens de…

Raadspraat PvdA-GroenLinks

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Mary-Ann Arentz, raadslid voor PvdA-GroenLinks. Biodiversiteit is leuk, maar wel met een drankje erbij. Het is een grapje dat wij thuis wel eens maken.…

Een positief resultaat voor Buren in 2022 en een pas op de plaats in 2024

Vooral door een aantal incidentele meevallers sluit de gemeente Buren het jaar 2022 positief af met een resultaat van ruim 4,1 miljoen euro. Vanuit dit positieve resultaat reserveert de gemeente 130.000 euro voor duurzaamheid. Daarnaast bouwt de gemeente aan haar reserve. Buren werkte in 2022…