Spring naar content

Nieuws

RSS

De raad vergadert op 22 februari

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 februari. Tijdens deze vergadering wordt er onder andere gesproken over hoe de gemeente toewerkt naar een klimaatbestendige leefomgeving en of de raad het eens is met de pilot voor het plaatsen van 10 kleine windmolens.

Avond van de verkiezingen

Op 16 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. U bent vanaf dat moment van harte welkom om samen met ons de tijdelijke uitslagen van de verkiezingen af te wachten in het gemeentehuis van Maurik. De aftrap van deze avond is rond…

Raadspraat terugblik: CDA

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden. De…

Raadspraat terugblik: PvdA

Over drie weken starten de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden.…

Gemeente Buren nog wel aantrekkelijk voor jeugd?

Hoe aantrekkelijk is de gemeente Buren voor de jeugd? Steden groeien, dorpen krimpen. Jongeren zijn de toekomst, terwijl ouderen beslissen over belangrijke zaken in hun omgeving. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, organiseert Jongerenraad Buren een verkiezingsdebat. Met dit verkiezingsdebat wordt in beeld gebracht wat bestaande en nieuwe partijen willen bereiken voor de jongeren in de gemeente.

Debat over duurzaamheid gemeente Buren

Wat betekent een duurzame gemeente voor onze vorm van energieverbruik? Ons landschapsbeeld? En onze portemonnee? Energie coƶperatie eCoBuren organiseert het verkiezingsdebat: ā€œKlimaatverandering en duurzaamheid, wat kan of moet de gemeente hiermee?” Onder Duurzaamheid wordt verstaan: het zoeken en realiseren van voldoende duurzame energiebronnen; het gebruik…

Raadspraat: Terugblik Partij voor de Dieren

Over vier weken starten de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden.…

Activiteiten rondom gemeenteraadsverkiezingen

Over vijf weken vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 14, 15 en 16 maart mag u stemmen op uw favoriete partij of persoon. De jongerenraad, Beusichem Leeft, Eco Buren en LTO Noord De Betuwe organiseren verkiezingsdebatten waarbij ze in gesprek gaan met lokale politici.

De raad vergadert: voorbespreking op 8 februari

De komende vergadering van de gemeenteraad Buren is een voorbespreking op de raadsvergadering 22 februari. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerstvolgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken.…

Raadspraat Terugblik: Irma Tetteroo

Over zes weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden.…