Spring naar content

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

27 oktober 2020, 08:30

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. De strengere maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit gebeurt door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en zijn in elk geval voor de komende vier weken van kracht.

Ook is  op 14 oktober 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening gaat in op woensdagavond 14 oktober 2020 vanaf 22.00 uur.