Spring naar content

Aanvraagtermijn verlengd: Startsubsidie verduurzaming maatschappelijke instellingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 september 2023, 13:37

Dorpshuizen, sportverenigingen en culturele organisaties opgelet! Heeft u na 1 juli 2022 een energiescan uit laten voeren? Dan is dit hét moment om startsubsidie aan te vragen voor verduurzamingsmaatregelen. Hierbij gaat het om maatregelen die uit uw energiescan naar voren zijn gekomen. Denk aan onder andere isolatie, LED verlichting, zonnepanelen, installatie van een warmtepomp, energieopslag of een groen dak. Bij een goedgekeurde aanvraag ontvangt u minimaal € 3.500. Hiermee kunt u (een deel van de) maatregelen uit de energiescan uitvoeren.

Bent u vertegenwoordiger van een dorpshuis, culturele instelling, sportvereniging of verenigingsgebouw van een religieuze instelling zonder winstoogmerk? En heeft u een energiescan gedaan? Vraag dan de startsubsidie aan via www.buren.nl/verduurzamen.

De aanvraagperiode liep t/m 30 september 2023. Deze is verlengd. U kunt nu tot en met 31 oktober 2023 deze startsubsidie aanvragen. Op deze website vindt u meer informatie over de maatregelen waarvoor u subsidie kunt krijgen, de voorwaarden en de hoogte van de subsidie.