Spring naar content

Antwoorden quiz Buren Magazine

6 juni 2021, 16:44

Wat leuk dat je op zoek bent gegaan naar de antwoorden van de quiz uit het artikel ‘Hoeveel invloed heb jij op je gemeente?’

Hierbij de antwoorden! Wil je meer leren over de gemeente en de lokale politiek? Meld je dan aan voor onze cursus Politiek Actief. De eerste start op 15 september. Aanmelden kan via griffie@buren.nl

Stellingen

Onze raadsleden worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van Buren

Dit is waar. Raadsleden voeren hiervoor zelfs campagne.

Burgemeester en wethouders stellen de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen.

Niet waar. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en gaat over het vaststellen van beleid en nemen van belangrijke beslissingen.

Burgerraadsleden worden gekozen door de inwoners van Buren

Niet waar. Ze worden aangesteld door de partij waarbij ze zich aansluiten. Vaak hebben burgerleden wel de ambitie om door te stromen naar de rol van raadslid.

De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoert.

Waar, dit is een van de belangrijkste rollen van de raad

De gemeenteraad wordt vanuit de gemeente ondersteund door de gemeentesecretaris.

Niet waar, Sinds 2002 ondersteunt de griffier de gemeenteraad. Dit is vastgesteld in de gemeentewet.

De burgemeester is de baas van de gemeente

Niet waar, dit is de raad.

In de gemeenteraad zitten er meer mannen dan vrouwen

Waar, de huidige gemeenteraad bestaat uit 15 mannen en 6 vrouwen.

Raadslid is een vrijwillige functie

Klopt, de rol van raadslid is vrijwillig. Wel ontvangen ze een vergoeding die afhankelijk is van de grootte van de gemeente.

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners met een max van 45 raadsleden.

Dit is waar. Gemeentes met meer dan 200.000 inwoners hebben 45 zetels. De kleinste gemeentes met inwoners tot 3001, hebben er negen.