Spring naar content

Avri knapt plantenbakken Verbrughweg Lienden op

26 januari 2021, 11:03

Vanaf half januari worden de plantvakken in de Verbrughweg in Lienden opgeknapt. Op deze locatie is veel verkeer van en naar het winkelcentrum Midden-Betuwe. Daarom geven de gemeente Buren en Avri een bijzondere invulling aan het openbaar groen bij het winkelcentrum. Hierbij is er veel aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. Zo stimuleren de gemeente Buren en Avri de biodiversiteit op deze plek.

Plantvakken bij het winkelcentrum

Het gaat om de plantvakken in de Verbrughweg bij de ingang van het parkeerterrein naar het winkelcentrum. De plantvakken rond het parkeerterrein aan de overkant neemt Avri mee. Hetzelfde geldt voor het vak met rhododendrons op de hoek van de Dokter van Noortstraat ter hoogte van Vredelust.

Biodiversiteit stimuleren

Om de biodiversiteit te stimuleren verwijdert Avri het onkruid uit deze plantvakken en zorgt het dat de grond goed wordt omgewoeld. Door bemesting krijgt de nieuwe beplanting een goede start. Daarna plant Avri verschillende vaste planten en heesters. De gekozen soorten trekken veel vlinders, bijen en insecten aan, wat goed is voor de biodiversiteit in de gemeente Buren. De vakken veranderen ieder seizoen in een nieuw kleurrijk en fleurig geheel. De gekozen plantensoorten zijn klimaatbestendig. Zo kunnen ze tegen een stootje, groeien ze goed op de Betuwse klei en herstellen ze weer goed na langdurig droge perioden.

Voorkomen van uitval planten

In maart brengt Avri tussen de planten een beschermende mulchlaag aan van miscanthus (siergras). Deze mulchlaag zorgt ervoor dat onkruid minder kans krijgt en de bodem vochtiger blijft. Dit voorkomt de uitval van planten. Bovendien stimuleert de mulchlaag het bodemleven, waardoor een betere grondstructuur ontstaat en de planten ook op de langere termijn beter groeien. Om doorloop te voorkomen, krijgen de plantvakken een omheining van paal en draad.

Vragen?

Hebt u vragen over de renovatieplannen of de uitvoering van het werk? Neem dan contact op met Avri via het klantcontactcentrum. Dat kan per e-mail via info@avri.nl, of telefonisch op (0345) 58 53 53 (op werkdagen van 8.00-17.00 uur).