Spring naar content

Besluiten van de gemeenteraad, 25 april 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 mei 2023, 10:19

Op dinsdag 25 april vond een besluitvormende raadsvergadering plaats, waarin twee bespreekstukken werden behandeld en enkele moties.

Herbouw intensieve veehouderij niet meer mogelijk in Erichem

De gemeenteraad van Buren stemde tijdens de raadsvergadering in met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Burensewal 1 en 3. De PCG-fractie stemde tegen dit besluit. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt voor de gronden van de voormalige intensieve veehouderij aan de Burensewal 1 en 3 in Kapel-Avezaath een passende agrarische bestemming gevestigd. Daarmee is de herbouw van de intensieve veehouderij niet meer mogelijk. De voormalige bedrijfswoning krijgt een woonbestemming.

Groen licht voor kleine windmolens

Zie het nieuwsbericht Beleidskader voor plaatsing van kleine windmolens in Buren. Gemeente Buren

Moties vreemd

Naast deze agendapunten stonden er twee moties vreemd op de agenda. Een motie vreemd gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. In de eerste motie verzocht de VVD het college om beleid te ontwikkelen waarbinnen de gemeente strategische gronden kan verwerven met als doel hierop woningbouw te laten plaatsvinden. De meerderheid van de gemeenteraad erkende de noodzaak om meer woningen te realiseren en stemde dan ook in met deze motie.

In aansluiting daarop werd een tweede motie, op initiatief van de VVD, over de invloed van spuitzones op woningbouw gesteund door een meerderheid. Op dit moment ontbreekt heldere regelgeving rondom het gebruik en de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen door agrariƫrs. Daarom wil de meerderheid van de Burense gemeenteraad dat het college tijdens het VNG congres een motie indient met als doel landelijk meer helderheid rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, zodat duidelijk wordt wat voor effecten spuitzones hebben op woningbouw en woningbouw eventueel versneld kan worden.