Spring naar content

Bewoners maken ontwerp Onderdreef Buren

5 februari 2019, 10:37

Oktober vorig jaar stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor de herinrichting van de Onderdreef en de entree van het voormalige kasteelterrein (het plantsoen) in Buren.

De gemeente is daar samen met een kernteam van inwoners mee aan de slag gegaan. Zij hebben vier ontwerpvarianten gemaakt. Deze zijn op kaart uitgewerkt, waardoor het kernteam in staat was keuzes te maken ten aanzien van de bomen, de ligging van de weg en de parkeervakken. Hieruit kwam één optie als voorkeursvariant naar voren.

Binnenkort bespreekt het kernteam de details van het ontwerp, zoals de verschillende inrichtingselementen, materialen en beplanting. Tegelijkertijd bereiden zij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor. Daarbij beoordeelt het team of het beoogde beeld past bij het karakter van het beschermde stadsgezicht. En in hoeverre rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld flora, fauna en bodem.