Brede School Maurik is gezond en klaar met werkzaamheden

4 september 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op vrijdag 1 september overhandigde wethouder Benschop het vignet Gezonde School aan basisscholen De Boogerd en De Hoeksteen in Maurik. Beide scholen vormen samen de Brede School Maurik. Ook ontvingen zij een cadeau van de gemeente Buren, om te vieren dat alle werkzaamheden aan het gebouw zijn afgerond.

Met het vignet laten de scholen zien dat zij structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen en medewerkers. Daarbij is er speciale aandacht voor het thema voeding.

Het belang van een Gezonde School

De scholen willen laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Het vignet helpt daarbij. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Brede School

De Boogerd en De Hoeksteen onderschrijven het belang van samenwerking als Brede School op dit onderwerp. Hierdoor is een gezamenlijk voedingsbeleid ontstaan en zijn afspraken voor alle leerlingen van de Brede School gelijk. Makkelijk voor ouders en gezond voor de kinderen. Leerlingen krijgen op school les over gezonde voeding en op beide scholen wordt vijf dagen per week groente en fruit als tussendoortje gegeten. Traktaties van zowel leerlingen als leerkrachten zijn gezond.

Afronding werkzaamheden

Tegelijk met de onthulling van het vignet Gezonde School werd ook officieel gevierd dat de werkzaamheden aan de Brede School zijn afgerond. Van de gemeente Buren kregen beide scholen een verkeersplein als compensatie voor de overlast.

De kinderen namen alle cadeaus dankbaar in ontvangst. Directrices Patricia van den Broek en Marijan Koster keken tevreden toe: “Gezond zijn en lekker in je vel zitten is de basis om goed te kunnen leren. We zijn blij dat we steeds meer zien dat kinderen gezond eten en drinken”.

Met een vrolijke dans door de buurtsportcoaches van de gemeente Buren en alle leerlingen werd het feestelijke moment op het schoolplein afgesloten.

Meer weten

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op de website van Gezonde School.