Spring naar content

Circulair project: een bankje van afval

28 februari 2024, 12:58

In september 2023 startte een project over circulaire economie op basisschool de Klepper in Zoelmond, uitgevoerd door het circulaire maakbedrijf de Verschilmakerij uit Varik. Hoe wordt afval grondstof? En waarom is dat belangrijk? De kinderen zamelden plastic in. Op 15 februari onthulden ze hun eigen bankje gemaakt van het ingezamelde afval.

Aanpassen voor volgende generaties

Noah Rijnders is student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit project was zijn afstudeeropdracht. Hij stond zelf voor de klas om de jongere generatie de waarde van afval te laten zien. “Ik vind het belangrijk om de jongere generatie bewust te maken van het gebruik van grondstoffen. Het is nu een cruciale tijd om te veranderen, als we toekomstige generaties ook nog een plek willen geven op aarde. Hoe ziet onze aarde er uit als we ons nu niet aanpassen? Hoe jonger we bewust zijn, hoe makkelijker aanpassen is.” 

Het project op basisschool de Klepper

Wat hield het project in? “Spelenderwijs namen we de kinderen uit groep 7/8 mee in de overgang naar een circulaire economie. Tijdens de lessen heb ik de kinderen verteld over het klimaatakkoord van Parijs en de R-ladder. Ze gingen zelf ook aan de slag met het Kli-go memory spel. Dit is een interactief spel waarin de kinderen afvalstromen met de juiste prullenbak moesten verbinden. We gingen ook aan de slag en zamelden plastic in. Daar is later een bankje voor op het schoolplein van gemaakt. Afval is niet waardeloos, afval is waardevol. Met dit project vergroten we vooral bewustwording. Het doel is uiteindelijk gedragsverandering”. Het project is afgesloten met de theatervoorstelling ‘Knipoog van de zon’ in het Heerenlogement in Beusichem. In deze interactieve theatervoorstelling gaat Aart Bol op een missie: de zon, die ziek is geworden van het gedrag, beter maken.

De R-ladder biedt mogelijkheden

Je hebt het over de R-ladder. Wat is dat? “Mensen gooien snel dingen weg. De R-ladder of ‘trap tegen troep’ helpt om dat anders te doen. Stel je denkt: hier kan ik niks meer mee. Kijk dan eens op die ‘ladder’. Dan ontdek je vast een nieuw doel! Hoe hoger op deze ladder, hoe beter voor het milieu. We hebben de kinderen ook laten nadenken over verschillende producten en waar ze in de ladder kunnen staan. Bovenaan staat verminderen (‘refuse’ en ‘reduce’). In het midden vind je woorden zoals ‘reuse’, ‘repair’ en ‘refurbish’. Je kunt spullen vaak ook (laten) repareren bij bijvoorbeeld een Repair Café. Wist je dat recyclen best wel onderaan staat? Helemaal onderstaan staat verbranden. Dat gebeurt helaas ook nog weleens als afval niet goed gescheiden wordt. Daar kan afvalcoach Wim van Avri meer over vertellen.”

Samenwerken richting een circulaire economie

Mark Hofman, verschilmaker bij de Verschilmakerij: “Dit project is een mooie samenwerking tussen de HAN Hogeschool, de Verschilmakerij, de gemeente Buren en basisschool de Klepper in Zoelmond.  Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het RSF Regionaal Stimuleringsfonds van Fruitdelta Rivierenland. Kansen voor een circulaire economie kunnen we versterken door samen te werken. Zo hebben we ook samenwerking gezocht met Avri en andere lokale ondernemers. We kregen veel positieve reacties van kinderen en ouders. Dus nu bieden we dit project ook breder aan in een pakket voor scholen en andere organisaties. Meer weten? Neem dan contact op met de Verschilmakerij via info@deverschilmakerij.nl.”

Bron: www.duurzaamheid.nl

Winnaar Gelderse Circulaire Innovatie Top

Wij feliciteren De Verschilmakerij met de eerste plaats in de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 in de categorie Circulaire Community. Op 15 maart gaan zij dit bewustwordings- en inspiratieconcept voor basisscholen pitchen tijdens de landelijke finale van de Circulaire Innovatie Top. Wij wensen hen veel succes!