Spring naar content

College legt een sluitende begroting voor aan de raad

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 oktober 2022, 11:08

Het college van burgemeester en wethouders biedt de programmabegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad aan. De meerjarenbegroting is financieel structureel in evenwicht. We blijven scherp op de ombuigingen die nodig zijn om dit te bereiken. Deze ombuigingen liggen grotendeels op koers. Met de begroting geven we uitvoering aan het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen voor het Buren van morgen’. Naast de ombuigingen en het coalitieakkoord kijken we ook naar de urgentie rondom duurzaamheid. 

Samen voor het Buren van morgen

Wij gaan aan de slag met het coalitieakkoord ‘Samen voor het Buren van morgen’. Er ligt een realistisch uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaren. De gemeente gaat samenwerken met inwoners en ondernemers om de maatschappelijke opgaven van de gemeente waar te maken. Denk aan het versnellen van de energietransitie, het bouwen van woningen en aan het tegengaan van (energie-)armoede en schulden.

Duurzaamheid

De urgentie van de klimaatverandering is voelbaar en zichtbaar. Door de aanhoudende droogte van onder andere afgelopen zomer stroomt er weinig water door de rivier. Ook kennen we allemaal de beelden van de wateroverlast in Limburg van vorig jaar. Tegen wateroverlast en overstromingen treft de gemeente Buren maatregelen. We zetten meer in op duurzaamheid.

Karl Maier, wethouder financiën: “We investeren komend jaar in duurzame energie, zoals waterkracht en zon. Daarnaast stimuleren we juist woningisolatie en energiebesparing. Het gas wordt door de oorlog in Oekraïne steeds duurder. Daarom maken we ook een plan voor het aardgasvrij maken van gebouwen en treffen we maatregelen om de energiearmoede aan te pakken.” 

ZBB ombuigingen op koers

De maatregelen die we vorig jaar inzetten om onze begroting structureel financieel in evenwicht te houden, werpen hun vruchten af. Voor 2023 treedt een aantal nieuwe maatregelen in werking, zoals het mogelijk afstoten van vastgoed en een andere bestemming vinden voor het gemeentehuis.

Karl Maier, wethouder financiën: “De ombuigingen liggen op koers. We merken dat aan de ontwikkeling van het begrotingssaldo. In 2023 treden nieuwe maatregelen voor ZBB in werking, zoals de andere  herbestemming voor het gemeentehuis. Het onderzoek naar de herbestemming van het gemeentehuis wordt dit jaar nog afgerond. De financiële toekomst van de gemeente blijft wel onzeker. Er komt veel op onze inwoners en onze organisatie af, zoals de forse stijging van de energielasten, investeringen die duurder worden en de stijgende rentes.”

Raadsvergadering 8 november

Ook dit jaar is de begroting voor iedereen digitaal te raadplegen.

Ook vinden inwoners op de website van de gemeente Buren de begroting in één oogopslag. Deze verschijnt op 11 oktober op de gemeentepagina in Het Kontakt.

Op donderdag 20 oktober is er een begrotingsmarkt voor de gemeenteraad. De raadsvergadering over de begroting 2023 is op dinsdag 8 november.