Spring naar content

Column raadslid Joop de Jonge: Toerisme

8 oktober 2021, 10:37

Als partij voor de dieren kiezen wij altijd voor het welzijn van de dieren. Hierdoor zijn wij binnen onze gemeenteraad een vreemde EEND in de bijt. In deze gemeente pleiten wij voor het behoud van natuur om het welzijn van de dieren zoveel mogelijk te bevorderen.

Uiterwaarden

Het grootste gedeelte van de uiterwaarden is aangewezen als Natura 2000 gebied, dat is Europees natuurgebied. Overal waar huizen en bedrijven zitten, daar is het geen natuurgebied meer. Dus recreatiegebied het Eiland van Maurik, campings, bedrijven in de uiterwaarden gaat ten koste van ons natuurgebied. Zelfs uitbreidingen worden toegestaan. Onbegrijpelijk voor de Partij voor de Dieren dus wij stemmen tegen deze plannen.

Vakantiepark

Toerisme is goed, liever toeristen dan veestallen wat ons betreft. Maar dan wel graag passend in de omgeving. Kleinschalige campings en andere accommodaties, maar niet midden in onze kwetsbare natuur. En zeker geen mega bungalowpark zoals nu dreigt te ontstaan in de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Straks loopt dat bungalowpark nog van Rijswijk (oude steenfabriek de Roodvoet), via Maurik (waterskiclub, camping de Loswal, oude vuilstortplaats, Eiland van Maurik) tot aan Eck en Wiel (camping Verkrema / camping de Schans). Dan hebben we bijna 10 kilometer vakantiepark! Ja, het is goed voor de portemonnee van de parkeigenaar, maar hoe genieten wij als inwoners dan nog van dit prachtige stuk natuur? De vergunningen zijn aangevraagd en al een aantal verstrekt, het college van Burgemeester en Wethouders is enthousiast en de eerste huisjes staan er al.

Kracht van de Betuwe

Toeristen komen graag naar de Betuwe voor de rivier en de uiterwaard, maar niet als die vol staat met vakantiebungalows. Ze komen voor de fruitboomgaarden,  maar niet voor gedoogde bedrijventerreinen met al die mega grote fruitloodsen in het buitengebied. Ze komen niet voor de stokkenvelden en de steeds meer geasfalteerde boomgaarden van de laanboomtelers. En ze komen ook niet voor de grote zonnevelden die her en der verschijnen in de weilanden. Dus door de ogen van de Partij voor de Dieren, is het behoud van de natuur een noodzaak voor het trekken van toeristen.

Joop de Jonge

PvdD
0620282613