Spring naar content

Column raadslid Monique Bettink: Participatie

2 december 2021, 14:51

Er is veel te doen over de ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Buren. Actiegroepen, verenigingen en gelegenheidsverbanden steken de kop op om aan te geven wat zij er van vinden. In de ene kern wat georganiseerder dan in de andere, maar dat het leeft onder (een deel van) van onze inwoners is duidelijk. De toon waarop gecommuniceerd wordt verschilt, sommigen hebben een positieve insteek met wat (scherpe) opmerkingen, anderen richten zich alleen op wat er volgens hen niet klopt. Al die aandacht is prima, de oproepen tot wijziging, de zienswijzen die ingediend worden. De gemeente heeft in ieder geval inwoners weten te bereiken.

Meepraten

Van sommigen weet ik dat zij in het hele proces hun stem hebben laten horen, toen de gemeente informatie op ging halen over wat er in de kernen als belangrijk werd gezien en welke problemen er leefden. Of er door iedereen is meegedaan toen er in het kader van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan gevraagd werd om input te geven, weet ik niet. Of ze aan tafel hebben gezeten bij de ruimte ateliers toen het over de energietransitie ging en of ze de enquête ingevuld hebben over het woningbouwprogramma. Het is altijd beter om aan het begin mee te praten over ideeën en om richting te geven als er nog niets op papier staat, dan om halverwege of met de haven in het zicht een koerswijziging te realiseren. Of waren deze momenten van participatie helemaal niet bekend bij een deel van onze inwoners?

Hoe bereiken we u?

Het organiseren van participatie is moeilijk, want wie bereik je op welke manier en wat vraag je dan?  En mag je dan als inwoner meebeslissen of alleen meepraten? En welke onderwerpen vinden onze inwoners dat belangrijk? Uit de genoemde voorbeelden mag u afleiden dat de gemeente Buren oog heeft voor participatie. Maar als we u niet weten te bereiken, dan kunt u dus niet op tijd meepraten.

Participatie is van groot belang om draagvlak te creëren en om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren, daarom vindt u het ook terug in ons verkiezingsprogramma.

Monique Bettink
06 21831691

CDA