Spring naar content

De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 mei 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 mei 2023, 10:24

De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 mei parallel vanaf 19.30 uur. Dit houdt in dat twee oordeelsvormende vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden in twee verschillende ruimtes.

Hieronder staan diverse agendapunten per vergadering. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op onder bestuur  –> gemeenteraad –> agenda en vergaderstukken.

Op de agenda in de raadzaal

  • Uitwerkingskader vastgoed en accommodaties
  • Herbestemming gemeentehuis
  • Herziening grondexploitatie 2023

Het agendastuk ‘bestemmingsplan Panderweg’ stond in eerste instantie op de agenda in de raadzaal. Dit agendastuk is verplaatst naar de oordeelsvormende raadsvergadering op dinsdag 20 juni.

 Op de agenda in de Liendenzaal

  • Startnotitie circulaire economie
  • Uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten

Wilt u graag inspreken over een onderwerp op de agenda of over een ander onderwerp? Meld u dan vóór 12.00 uur op 16 mei via griffie@buren.nl.