Spring naar content

De gemeenteraad vergadert op 31 januari

19 januari 2023, 11:51

De gemeenteraad vergadert 31 januari parallel. Dit houdt in dat twee oordeelsvormende vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden in twee verschillende ruimtes. Hieronder staan de verschillende agendapunten per vergadering. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina.

Oordeelsvormende Raad in de raadszaal Oordeelsvormende Raad in de Liendenzaal
Vaststelling van de Bodemverstoringenkaart Archeologiebeleid Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2023 gemeente Buren
Gescheiden inzameling en duurzame verwerking luiers en incontinentiemateriaal vanaf 2024 Financiële en PC verordening
Bestemmingsplan Zandstraat 1,1a Lienden Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
Bestemmingsplan Rijbandijk 3B, Eck en Wiel
Bestemmingsplan Buren, Culemborgseweg 6b
Bestemmingsplan Erichem, Landgoed Peerenbosch
Bestemmingsplan Zoetzandselaan, Beusichem

 

Aansluitend op de Oordeelsvormende Raad vindt een extra Besluitvormende Raad plaats. In deze vergadering staat alleen de vaststelling van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting centraal.