Spring naar content

De gemeenteraad vergadert: voorbespreking op 4 oktober

27 september 2022, 16:22

Dinsdag 4 oktober houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerst volgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken.

Hieronder staan een aantal onderwerpen kort toegelicht. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina.

 • Het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie (deel 1)
  Klimaatadaptatie houdt in dat de gemeente de leefomgeving zo goed mogelijk wil aanpassen aan klimaatverandering. Uit onderzoek is gebleken dat de regio Rivierenland gevoelig is voor droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen. Het Uitvoeringsplan bevat dan ook maatregelen om gemeente Buren klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld maatregelen over het vergroten van afvoercapaciteit van water door middel van goten, het (verwijderen van) drempels en buizen. Ook wordt een pilot voorgesteld om te testen in hoeverre regentonnen, het verwijderen van tegels en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren versteende locaties in gemeente Buren beter bestand kunnen maken tegen wateroverlast.
 • Vaststellen nieuw archeologiebeleid
  Het huidige archeologiebeleid komt nog uit 2008 en dient daarom vernieuwd te worden. Dit beleid geeft namelijk een verouderd beeld weer, maar vernieuwing is ook nodig door veranderingen in wet- en regelgeving in het ruimtelijke domein en de erfgoedsector. Daarom is in 2019 en 2020 grootschalig archeologisch onderzoek gedaan in de gemeente Buren. Het nieuwe beleid bestaat uit verschillende kaarten, die een zo volledig mogelijk beeld geven van archeologisch waardevolle en verwachtingsgebieden. Op grond van deze kaarten kan beter bepaald worden waar welk onderzoek nodig is bij ruimtelijke ontwikkelingen, om onnodige kosten en lange procedures zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Vastelling bestemmingsplan Ommeren, Ommerenveldseweg 8a
  Aan de Ommerenveldseweg 8a is een uitvaartcentrum gevestigd. Om dit centrum uit te breiden, dient het geldende bestemmingsplan aangepast te worden.
 • Vaststelling bestemmingsplan Zoelen, Jeudestraat 87 en 89
  Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de bouw van een vrijstaande woning en twee woningen, die twee-onder-een-kap worden gebouwd, aan de Jeudestraat gerealiseerd.
 • Vaststelling bestemmingsplan Zoelen, Terweistraat 2
  Aan de hand van dit plan wordt de geldende bestemming van Bedrijf – Beperkt omgezet naar de bestemming Wonen. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning wanneer het plan wordt vastgesteld.

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom! De voorbesprekingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeente. U vindt de live-uitzending en alle vergaderstukken op deze pagina.

Inspreken?

Als inwoner kunt u tijdens de voorbespreking inspreken over een onderwerp op de agenda, maar over een ander onderwerp is ook mogelijk. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@buren.nl vóór dinsdag 12:00 uur.