Spring naar content

De raad vergadert, 29 september 2020

22 september 2020, 11:36

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 september vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Om het aantal personen tot een minimum te beperken zal de vergadering zonder publiek plaatsvinden. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking.

Volg de vergadering online

Volgens de Gemeentewet moet de raad openbaar vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op buren.nl/gemeente > live-uitzendingen.

Waarover vergadert de raad?

Hieronder staan een aantal bespreekpunten kort toegelicht. Dit zijn niet de enige voorstellen waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. De volledige agenda met alle voorstellen vindt u op onder gemeenteraad op buren.nl/gemeente> agenda en vergaderstukken.

 • Aanwijzingsprocedure voor de lokale omroep voor de gemeente Buren
  Het college stelt aan de raad voor om SPO-BCVW (Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe) aan te wijzen als lokale omroep voor de gemeente Buren. Dit punt kwam aan de orde in de raadsvergadering van 14 juli. Door middel van een amendement stelde een van de partijen voor om in plaats daarvan te kiezen voor SST (Stichting Stadsomroep Tiel). Tien raadsleden stemden voor het amendement en tien tegen, één raadslid was afwezig. Dat betekent dat de stemmen staakten en dat de raadsleden 29 september opnieuw over het voorstel zullen stemmen.
 • Visie Kerngericht werken 2020-2023
  De raad neemt een besluit over de Visie Kerngericht werken 2020-2023. De gemeente wil samen met de inwoners werken aan de leefbaarheid in de vijftien verschillende kernen. Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden. Kerngericht werken betekent dat de gemeente inwoners betrekt bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid. Maar ook dat de gemeente zelf meedoet aan initiatieven van inwoners. Ook maatwerk naar de kernen is belangrijk, want elke kern is anders.
 • Onderzoeksrapport “Jeugdzorg Buren onder de loep”
  Sinds 2015 is in Nederland de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Bij veel gemeenten zijn op dat gebied financiële tekorten ontstaan, ook in Buren. In 2019 heeft onderzoeksbureau Van Montfoort onderzoek gedaan naar deze tekorten. Het rapport “Jeugdzorg Buren onder de loep” laat zien waar de tekorten vandaan komen en hoe we de kosten beter kunnen beheersen.
 • Visie op transformatie sociaal domein
  In 2015 heeft de Rijksoverheid een groot aantal taken op het gebied van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners overgedragen aan gemeenten. Alle onderdelen van deze zorg en ondersteuning noemen we het sociaal domein. De gemeente hield zich de afgelopen jaren bezig met het vormgeven en uitvoeren van deze taken. De volgende stap is het vaststellen van de visie voor het sociaal domein. In deze visie staat hoe we de komende jaren voor onze inwoners willen zorgen.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via buren.nl > de gemeente. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.