De raad vergadert op dinsdag 10 juli 2018

3 juli 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 juli vanaf 18.30 uur. De vergadering start eerder in verband met doorgeschoven agendapunten van de vorige vergadering. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Kadernota 2019

In de kadernota geeft het college een eerste financiële prognose voor de komende vier jaar inclusief de uitkomst van de meicirculaire 2018. De gemeente is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van het Rijk. In de meicirculaire worden de mutaties in de budgetten aangegeven die gemeenten ontvangen. Het college vraagt de raad om (financiële) kaders en uitgangspunten mee te geven voor het opstellen van de concept meerjarenbegroting 2019.

Verder op de agenda doorgeschoven punten:
• Parkeersituatie Buren-stad
Het college heeft een voorstel geschreven voor de verbetering van de parkeersituatie in en om het stadscentrum van Buren. De vraag aan de raad is om in te stemmen met het voorstel en budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen om de parkeersituaties in en om het stadscentrum van Buren te verbeteren.

• Vaststellen bestemmingsplan ‘Buren, herziening 2018’
De gemeente Buren werkt al lange tijd met zogenaamde ‘veegplannen’. In een veegplan bundelt de gemeente de plannen van initiatiefnemers en ambtelijke aanpassingen in één bestemmingsplan. Het veegplan ‘Buren, herziening 2018’ heeft als ontwerp ter inzage gelegen. In de periode dat het bestemmingsplan ter inzage lag ontving de gemeente 5 zienswijzen. Deze zienswijzen beantwoordt de gemeente in de ‘procesnota’. Het is aan de raad om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina.

Volg de gemeenteraad

De voorbespreking is online live te volgen onder de betreffende datum. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.