Spring naar content

De raad vergadert op dinsdag 5 maart 2019

25 februari 2019, 13:14

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 maart in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom! De planning is als volgt:

19.00 uur gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking.
19.30 uur het bestuur van Fruitdelta Rivierenland geeft een toelichting op hun strategische nota. Fruitdelta Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien Gelderse gemeenten die de regio op de kaart willen zetten. Tot een van de opgaven behoort de ontwikkeling van een gerichte lobby en branding van de regio.
20.00 uur vergadering gemeenteraad over onder meer de volgende onderwerpen:

Kunstgrasvelden voetbalvereniging B.Z.S.
Het kunstgrasveld van B.Z.S. moet gerenoveerd worden. De gemeenteraad kan kiezen uit twee mogelijkheden: de eerste is dat B.Z.S. de renovatie uitvoert en meteen een tweede kunstgrasveld aanlegt. B.Z.S. vraagt de gemeente om garant te staan voor een lening voor de aanleg. De tweede mogelijkheid is dat de gemeente de renovatie uitvoert en daar geld voor beschikbaar stelt.

Ambitienota Omgevingswet
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze nieuwe wet vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van de leefomgeving. In de ambitienota staat welke accenten de gemeente Buren wil leggen bij het realiseren van de Omgevingswet. Kerngericht werken en klantgericht denken staan daarbij centraal.

Startnotitie Klimaatvisie
Gemeente Buren gaat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de slag met klimaat en duurzaamheid. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en zorgen voor meer bewustzijn bij inwoners. In de Startnotitie Klimaatvisie staan onze doelen en ambities. Hiermee zetten we de eerste stap naar een groene, gezonde en duurzame gemeente.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina.

Online live raadsvergaderingen volgen

De openbare raadsvergaderingen worden live uitgezonden via internet. U kunt dus overal vandaan de vergaderingen live online bekijken. Via het archief van alle uitzendingen kunt u deze altijd terugkijken.

Volg de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan het gesprek en op de hoogte te blijven van de activiteiten van de gemeenteraad. U bent van harte welkom bij de vergaderingen en kunt de raad ook volgen via Twitter en Facebook.