Spring naar content

De raad vergadert, voorbespreking op 12 april

4 april 2022, 09:31

De komende vergadering van de gemeenteraad Buren is een voorbespreking op de raadsvergadering 26 april. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken.

De onderwerpen die de raad bespreekt zijn:

  • Het leerlingenvervoer Buren 2022
  • De wijziging van het bestemmingsplan Kerk-Avezaath, Daverhof
  • Budgetoverheveling van 2021 naar 2022
  • Aanpassing geluidszone van bedrijventerrein Medel

Inspreken?

Als inwoner kunt u tijdens de voorbespreking inspreken over een onderwerp op de agenda, of over een ander onderwerp waarover de raad beslist. Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@buren.nl.

Dinsdag 12 april 19.30 uur

De voorbespreking start om half acht. Bekijk de volledige agenda en de vergadering live via deze pagina.