Spring naar content

Denk mee over sport en gezondheid in Buren!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 maart 2023, 09:31

Buren Beweegt! Denk mee over het nieuwe sport- en gezondheidsbeleid

De gemeente Buren is bezig met het ontwikkelen van nieuw Sport- en Gezondheidsbeleid en wil dit graag met zoveel mogelijk partijen, organisaties én inwoners vormgeven. Woensdag 29 maart staat daarom in het teken van Buren Beweegt! Een inspirerende middag en avond waarin wethouders Monique Bettink-Pierik (Volksgezondheid) en Martine de Bas (Sport) ideeën, ervaringen en goede voorbeelden op willen halen over hoe wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat inwoners van gemeente Buren gezond, vitaal en in beweging zijn én blijven.

Heeft u ideeën over gezondheid, vitaliteit, sport of bewegen in Buren? Dit is uw kans om in aanloop naar de ontwikkeling van het nieuwe sport- en gezondheidsbeleid hierover mee te denken!

Komt u ook? Samen brengen we Buren in beweging!

Aanmelden kan via deze link.

Voor wie?

Iedereen die mee wil denken over hoe we hier samen de schouders onder kunnen zetten is welkom! Vooral professionals uit de zorg, de sport, welzijn, inwoners, sport- en speeltuinverenigingen en alle andere (maatschappelijke) organisaties zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan tot en met 28 maart.

Wie, wat, waar?

Om zoveel mogelijk inwoners, partijen en organisaties de gelegenheid te geven mee te denken is er een middag- én een avondprogramma met 3 verschillende thema-sessies. Kunt u de middag, dan bent u van harte welkom! Komt de avond beter uit, dan nodigen we u dan van harte uit . Het middagprogramma wordt in de avond herhaald, zodat het ook mogelijk is om 2 sessies bij te wonen. Bij het volgen van het avond- of het complete programma, is er de gelegenheid om wat te eten.

Datum: Woensdag 29 maart 2023
Tijd: Middagprogramma 15.30 – 18.00 uur, Avondprogramma 18.00 – 21.30 uur
Locatie: De Kaap, Strandweg 1 te Zoelen

Thema sessies

U kunt deelnemen aan éen van de volgende drie thema-sessies:
(indien u het hele programma volgt, zijn dit dus 2 thema-sessies).

Sessie 1 – ‘Samen bouwen aan een stevig Burens speelveld’
We werken samen aan een stevig fundament en brengen de basis op orde. We scheppen de juiste voorwaarden om onze gezondheid op orde te hebben, te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven of onze leefstijl te verbeteren. Met ‘de basis op orde’ doelen we op hetgeen we al doen bestendigen en uitbreiden in samenwerking met mensen, organisaties en materiële voorzieningen’.

Waar gaan we voor!

  • We werken samen aan sterke en toekomstbestendige sportverenigingen;
  • We zetten in op het vergroten van kennis van een gezonde leefstijl, zodat inwoners zelf bewuste keuzes kunnen maken;
  • We maken sport zichtbaar en dichtbij.

Sessie 2 – ‘Een gezonde leefstijl voor iedereen!’
We streven ernaar dat inwoners een toename van het aantal jaren in goede gezondheid ervaren. We zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl met aandacht voor gezonde voeding en voldoende bewegen met gezondheidswinst én het verkleinen van gezondheidsverschillen als gevolg. Specifieke aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren in onze gemeente (4-12 jaar en 12-18 jaar) en vitale kernen.

Waar gaan we voor!

  • Inwoners hebben een gezond gewicht
  • Inwoners bewegen voldoende
  • Inwoners gaan verantwoord om met genotmiddelen
  • Inwoners zitten lekker in hun vel

Sessie 3 – ‘Een gezond en goed ingerichte omgeving nodigt uit tot bewegen’
Iedereen heeft laagdrempelig toegang tot bewegen en krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met bewegen en (nieuwe vormen van) sporten.

Waar gaan we voor!

  • De openbare ruimte is beweegvriendelijk
  • De voorzieningen in de openbare ruimte zijn bereikbaar en toegankelijk

Meer informatie

Meer informatie over Buren Beweegt! is op te vragen bij gemeente@buren.nl

Interview met wethouder Martine de Bas: SRC TV