Spring naar content

Duurzame warmte in Buren: denkt u mee?

Dit nieuwsbericht is verlopen.
13 september 2022, 11:13

Aardgasvrij wonen, het is een grote maar noodzakelijke verandering voor iedereen. Het is belangrijk dat u daarover meedenkt, want het gaat over alle woningen in onze gemeente. Samen met andere betrokken inwoners kunt u advies geven aan de gemeente. Binnenkort start namelijk een klankbordgroep ‘warmtetransitie’. We zijn voor deze gemeentebrede klankbordgroep op zoek naar betrokken inwoners uit verschillende kernen en het buitengebied. Inwoners die actief willen meedenken en adviseren over:

  • Participatie (welke drempels ervaren inwoners en hoe nemen we die weg?)
  • Het beleid (hoe verbeteren we de ingeslagen richting?)
  • De techniek (welke ontwikkelingen zijn relevant voor onze gemeente?)

Waarom deelnemen? Door deel te nemen aan deze klankbordgroep draagt u bij aan versnelling van de opgave om de gebouwde omgeving van het gas af te halen. Zo verminderen we CO2-uitstoot en daarmee gaan we de klimaatverandering tegen.

Zijn we op zoek naar u? Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden? Mail dan voor 5 oktober naar duurzaamheid@buren.nl.